JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram / Östra Nyby

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Östra Nyby

Illustrationskarta över ny bebyggelse i Östra Nyby

Huvuddrag och syfte

Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om väg 24 och öster om Ängelholmsvägen. Syftet med planprogrammet för Östra Nyby är att undersöka förutsättningarna för att bygga i området, att ta fram ett gestaltningsförslag för kommande bebyggelse samt att utreda lämplig etappindelning av kommande detaljplaner.

Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde tillskapas i Laholms tätorts södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. I området föreslås även en förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt ca 250 nya bostäder tillskapas.

Planprocessen

Efter samrådstiden har handlingarna reviderats och ett beslut om att godkänna planförslaget har tagits i kommunstyrelsen. Det innebär att en detaljplan kan tas fram för området. Samtliga planprogramhandlingar finns tillgängliga på denna sida.

Film 

På Youtube kan du se en film om Östra Nyby och invånardialog. Klicka på "Film - Invånardialog Östra Nyby" under Länkar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 10 maj 2022