JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram / Mellbystrands centrum

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Mellbystrands centrum

Flygbild över aktuellt område för planprogram (blåmarkerat) i centrala delarna av Melllbystrand.

Planprogrammet för Mellbystrands centrum godkändes av kommunstyrelsen den 14:e augusti 2018.

Huvuddrag och syfte

Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbystrands centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden samt säkerställa att ytor för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.

Programområdet sträcker sig från Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra.

Programmet har varit ute på samråd och flera synpunkter inkom. Dessa synpunkter kommer vi att ta med oss in i nästa skede av planprocessen som innebär att vi ska göra en detaljplan för området. I detaljplanen kommer ett slutligt ställningstagande tas kring områdets utformning med gator, parkeringar, byggnader med mera.

Planprogrammet ska läsas som ett visionärt dokument som visar på kommunens övergripande mål och strukturer för området. Det är sen i detaljplanen som den faktiska indelningen av kvarter, gator med mera avgörs.

Här hittar ni de godkända planprogramhandlingarna; programkarta, programbeskrivning och tillhörande utredningar. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 10 maj 2022