JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Utvecklingsprogram för Laholm stadskärna

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Utvecklingsprogram för Laholm stadskärna

I oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att godkänna utvecklingsprogrammet som beskriver kommunens målbild för Laholms stadskärna år 2025 och de arbetssätt och insatsområden som är prioriterade för att nå dit. I dokumentet presenteras även viktiga utmaningar att hantera samt exempel på åtgärder, som inspiration för det fortsatta arbetet med att förverkliga målbilden. 

Arbetsprocess - återkommande dialog

Arbetet med att utveckla stadskärnan är en cirkulär process och bygger på dialog. En återkommande dialog med till exempel invånare, handlare, företagare, fastighetsägare och besökare för att underbygga, stämma av och utvärdera beroende på var i processen den äger rum.

Nu när vi har tagit fram en välförankrad och gemensam målbild kommer vi på olika sätt prova oss fram hur vi tillsammans utvecklar vår stadskärna på bästa sätt. Hela tiden genom aktiv dialog.

Vill du veta mer?

Kontakta Linda Svederberg, planeringskontoret linda.svederberg@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 19 mars 2018