Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Utveckling Veinge Knäred

Utvecklingsprogram för Veinge och Knäred

Förstora bilden - tatortsinsats knared veinge.jpg

Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram visioner för de båda orterna utifrån att det planeras för att de så småningom återigen blir stationsorter längs Markarydsbanan. 

Utvecklingsprogrammen ska beskriva hur Veinge respektive Knäred kan utvecklas som boendeorter och besöksmål med sikte på 2035. Programmen ska försöka fånga orternas identiteter, vara visionära och inspirerande. Programmen ska övergripande redogöra för utvecklingsfrågor, markanvändning, exploateringsgrad och lösningar avseende tillgänglighet för gång, cykel, kollektivtrafik och bil med mera.

Programmet ska tas fram i nära samverkan med Region Halland och Trafikverket men framförallt genom dialog med invånare och medaktörer i orterna. Därför kommer det finnas tillfälle att medverka på olika sätt -håll utkik här på hemsidan!

Inledande dialogmöten

  • 22 november klockan 18.00-20.00 i Veingeskolans matsal i Veinge (inbjudan)
  • 23 november klockan 18.30-20.30 på Smedjebacken i Knäred (inbjudan)

Är du intresserad - anmäl dig till medborgarservice senast 20 november.
För frågor kontakta Linda Svederberg.

Enkät

Har du inte möjlighet att närvara på något av mötena, eller får en idé efter träffarna, kan du fortfarande bidra med synpunkter på hur orterna ska utvecklas när tågen börjar stanna.

Via länk på denna sida nås en enkät där du kan tycka till. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan uppdaterad den 23 november 2017

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns växel
öppnar kl. 08.00 och har lunchstängt kl. 12.00-13.00 t.o.m. den 5 januari

Översiktsplanerare

Linda Svederberg
Direkt: 0430-152 40
Mobil: 070-324 31 45

Dokument

Enkäter