JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Utveckling Veinge Knäred

Utvecklingsprogram för Veinge och Knäred

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att ta fram visioner för de båda orterna utifrån att det planeras för att de så småningom återigen blir stationsorter längs Markarydsbanan. I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att anta utvecklingsprogrammen.

Utvecklingsprogrammen beskriver hur Veinge respektive Knäred kan utvecklas som boendeorter och besöksmål med sikte på 2035. De främsta utgångspunkterna i framtagandet av programmen har varit att försöka fånga orternas identiteter, vara visionära och inspirerande. Programmen redogör övergripande för utvecklingsfrågor, markanvändning, exploateringsgrad och lösningar avseende tillgänglighet för gång, cykel, kollektivtrafik och bil med mera.

Programmen har tagits fram i nära samverkan med Region Halland och Trafikverket men framförallt genom dialog med invånare och medaktörer i orterna.

I det närmaste fortsätter arbetet med att planera för stationsorterna framförallt genom att titta närmare på stationsutformningar med mera.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022