Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Tillgänglighetsguide

Guide vägleder om tillgänglighet

Förstora bilden - bonden3_72.jpg

Hur tillgängliga är publika lokaler i Laholms kommun? Det ger tillgänglighetsguiden besked om.

Vilka publika lokaler i Laholms kommun är tillgängliga? Svaret ges i en tillgänglighetsguide som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret.

Begreppet publika lokaler omfattar affärer, butiker, restauranger eller annan lokal som riktar sig till allmänheten. Guiden omfattar dock inte bostäder eller renodlade arbetsplatser.

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av symboler och tillhörande förklaringar vilka tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal.

Med hjälp av guiden kan personer med funktionshinder planera besök och slipper överraskas av hinder som på olika sätt hindrar tillgängligheten. Att självständigt röra sig i butiken eller restaurangen ger en upplevelse av både trygghet och valfrihet, vilket är målsättningen med tillgänglighetsguiden.

Guiden finns såväl som pdf-fil (till höger på sidan) som i tryckta exemplar och kan hämtas på Medborgarservice och Laholms turistbyrå.

Tanken är att uppdatera guiden vartannat år.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 10 april 2018

Dokument