Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Trafik & kommunikationer

Trafik & kommunikationer

Förstora bilden - Laholms-busstation-2012_11.jpg

Åk kollektivt i största möjliga mån! Enkelt, bekvämt och miljövänligt.

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste, riksväg 15 förbinder Halmstad med Karlshamn i Blekinge och riksväg 24 Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

Till de större trafiklederna hör även länsvägarna 115 och 585. Den förstnämnda går mellan Våxtorp och Torekov på Bjärehalvön och den sistnämnda mellan Tjärby och Östra Karup vid Skånegränsen. 

Ligger resmålet längre bort kan resenären välja flyg antingen från Ängelholms eller Halmstads flygplats. Laholm ligger mitt emellan.

Arbetspendling

Kollektivtrafiken i Laholms kommun ombesörjs av Hallandstrafiken AB, som är ett helägt dotterbolag till Region Halland, driver ett flertal linjer i kommunen och mellan grannkommunerna. Täta bussturer till Halmstad gör det möjligt att arbetspendla till residensstaden.

På vardagarna går ett 30-tal tåg från Laholms järnvägsstation med destination Göteborg eller Köpenhamn. Det innebär att det går mycket bra att arbetspendla till exempelvis Helsingborg eller Varberg.

Busstrafik

I Laholms kommun och till grannkommunerna finns följande linjer:

 • Snabbuss Laholm-Halmstad
 • Laholm-Veinge-Halmstad
 • Laholm-Veinge by-Halmstad
 • Laholm-Veinge-Knäred
 • Laholm-Mellbystrand-Skummeslövsstrand-Skottorp
 • Laholm-Båstad-Skottorp-Vallberga-Laholm
 • Laholm-Ysby-Hishult
 • Laholm-Vallberga-Ränneslöv-Våxtorp
 • Laholms busstation-Laholms järnvägsstation, via Sofiero, Glänningeleden, L P Hanssons väg och Västerleden

Region Halland ansvarar för hållplatsutrustning och planering av kollektivtrafiken. Önskemål om nya busslinjer m m kan ställas till kommunen, som aktualiserar frågan med Region Halland. Synpunkter kan lämnas till:

 • Trafikplanerare Annica Pålsson
  tfn 0430-154 66
  E-post: annica.pålsson@laholm.se
 • Hallandstrafiken via dess webbplats. Se länken till höger.

Närtrafik

Busslinjerna når dock långtifrån alla. Hallandstrafiken och Region Halland har därför så kallad närtrafik. Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i ett område där det aldrig eller sällan går någon buss. Du som bor i ett sådant område har möjlighet att göra 20 enkelresor per månad, från hemadressen till en busshållplats i ett samhälle nära dig. Möjligheten att få tillgång till närtrafik är:  

 • om resans start- eller måladress ligger mer än två kilometer från hållplats med tidtabell.
 • om det saknas en tur med vanlig buss inom två timmar från önskad avresetid.

Närtrafiken körs med bil och måste bokas minst en timma i förväg på telefon     0771-75 07 00. Om fler än fyra personer ska åka ihop måste resan bokas dagen innan. Bilen hämtar dig på bokad adress.

Resenärer kan alltid åka till/från Laholm eller till/från närmaste tätort i Laholms kommun. Befinner man sig i kommunens östra delar – Mestocka och Hishult – kan man också åka till Knäred.

Närtrafik kan beställas för resor helgfria vardagar mellan klockan 8.00 och 22.00.

Läs mer om närtrafik under länkar.

Färdtjänst

Färdtjänst, som även benämns särskild kollektivtrafik, är avsett för funktionshindrade som inte kan använda ordinarie kollektivtrafik. Dessa transporter utförs av Hallandstrafiken, som även bedömer vilka som är berättigade till att använda detta transportsätt.

Ytterligare information finns på Hallandstrafikens webbplats under länken färdtjänst.

Flyg

Laholm ligger mitt emellan Halmstads och Ängelholms flygplats. Från vardera ort finns ett flertal avgångar att välja på för resor till Stockholm. Deras hemsidor finns under länkar

Tåg

På SJ:s, Örsundstågens och Hallandstrafikens webbplatser ges information om tidtabell samt aktuella och planerade trafikstörningar. Hemsidor finns under länkar

Taxi

 • Taxi Laholm, beställningscentral, tfn 0430-713 10.

Vägar och järnvägar

På Trafikverkets webbplats ges information om:

 • Väglag (endast vintertid)
 • Bärighetsnedsättning
 • Vägarbeten
 • Rastplatser
 • Punktlighet, tågtrafik
 • Banarbeten
 • Andra informationstjänster

Du kan söka informationen geografiskt efter län eller vägnummer i textmenyerna eller zooma in rätt område via kartor.

Trafikverkets webbplats finns under länkar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan granskad den 10 april 2018

Kontakt

Trafikplanerare

Annica Pålsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-154 66
Mobil: 072-215 49 52

Länkar