Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Trafik & kommunikationer / Vägar i kommunen / Samråd hastigheter kusten

Samråd om hastigheter i Mellbystrand och Skummeslövsstrand

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har tagit fram ett förslag om ändrade hastigheter inom tätbebyggt område i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Innan nämnden beslutar om förslaget ska det ut på samråd, det vill säga väghållare och ägare till mark som berörs ska ges möjlighet att yttra sig om förslaget.

Enligt trafikförordningen 10 kap 6 §

Om en enskild väg särskilt berörs i ett ärende om lokal trafikföreskrift skall ägaren till den enskilda vägen ges tillfälle att yttra sig under beredningen. Detsamma gäller ägaren till mark som särskilt berörs.

Kommunens förslag nedan innebär en utvidgning av tätbebyggt område och hastigheter inom tätbebyggt område.

Tätbebyggt område

Förslaget innebär att tätbebyggt område utvidgas till att även innefatta Kulladalsstigen, industriområdet vid Idévägen, planerat område vid Fregattvägen, Linnéas väg och Allarp med Odens väg, Valhallavägen, Bifrostvägen och övriga planerade vägar i området.

40 km/h inom tätbebyggt område

Förslaget innebär att inom tätbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Detta beslut ersätter den tidigare gällande bashastigheten av 50 kilometer i timmen och de delar av kusten som sommartid har haft en hastighetssänkning till 30 kilometer i timmen.

30 km/h utanför skolor och förskolor

Förslaget innebär att utanför skolor och förskolor får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Detta gäller på områden eller sträckor utanför Mellbystrandsskolan, förskolor utmed Kustvägen/Kronovägen, Stora Strandvägen och Valhallavägen/Bifrostvägen. Dessa hastighetsbeslut är överordnade det generella beslutet om 40 kilometer i timmen som anges generellt för tätbebyggt område.

70 km/h

Förslaget innebär att den del av väg 518, som är inom tätbebyggt område och går genom Mellby industriområde, undantas från det generella beslutet för tätbebyggt område om 40 kilometer i timmen. Däremot får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen på denna del av väg.

Kartor

Under "Kartor" hittar du en karta som visar hur mycket det tätbebyggda området ska utvidgas samt en karta som visar var hastigheterna ska gälla.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 1 augusti

Synpunkter på förslagen skall ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig avsändare samt styrkt väghållaransvar, senast den 1 augusti 2018, till Laholms kommun, miljö- och byggnadsnämnden, 312 80 Laholm.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 31 maj 2018