JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur

Åk kollektivt i största möjliga mån! Enkelt, bekvämt och miljövänligt.

Inom Laholms kommun arbetar vi med olika trafikplaneringsfrågor, bland annat parkering, trafiksäkerhet, tillgänglighetsanpassning och cykelplanering. Kommunen ansvarar också för de lokala trafikföreskrifterna som reglerar de lokala trafikreglerna i Laholm.    

Region Halland ansvarar för planering av kollektivtrafiken i kommunen. Önskemål och synpunkter om kollektivtrafiken kan ställas till:

Närtrafik och färdtjänst

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i ett område där det aldrig eller sällan går någon buss.

Färdtjänst, som även benämns särskild kollektivtrafik, är avsett för funktionshindrade som inte kan använda ordinarie kollektivtrafik. Dessa transporter utförs av Hallandstrafiken, som även bedömer vilka som är berättigade till att använda detta transportsätt.

Mer information finns på Hallandstrafikens hemsida, se länkar.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 18 oktober 2021