JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur / Aktuellt

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Aktuellt

Exploateringsområde börjar byggas i Våxtorp

Med start den 1 december 2020 och fram till den 31 maj 2021 kommer exploateringsområdet Våxtorp 2:68 att börja byggas ut.

Det är Jonab Anläggning AB som är entreprenör och området kommer att förberedas för att bli villatomter. 

Ombyggnation av hållplatser längs med Kustvägen i Mellbystrand

Mellan vecka 37-45 kommer Laholms kommun att bygga om hållplatserna Mellbyvägen och Brodds väg som är placerade längs med Kustvägen i Mellbystrand.

Syftet med ombyggnationerna är att tillgänglighetsanpassa hållplatserna och förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som ska kliva av eller på bussen.

Åtgärden utförs då Laholms kommun år 2019 ansökte om medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder som skulle vara för genomförande under 2020. Detta gör det möjligt för kommunen att få statligt stöd från Trafikverket när vi vill göra satsningar på kollektivtrafiken.

Praktisk information

Ombyggnationen kommer genomföras mellan vecka 37-45, en period på åtta veckor.

I samband med detta kommer framkomligheten vara begränsad längs med Kustvägen då entreprenören behöver utrymme för att genomföra åtgärderna. Om möjligt ta gärna en annan väg för att underlätta för dem.

Delar av Kattegattleden kommer vara avstängd och gående och cyklister kommer att hänvisas till Måsvägen mellan Kolonivägen och Mellbyvägen.

 

Ombyggnad  Skepparevägen i Mellbystrand 

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA påbörjade under våren 2020 arbetet med utbyggnad och förnyelse av va-ledningar i området kring Skepparvägen i Mellbystrand. 

Arbetet sker i etapper under 2020 med uppehåll under sommarperioden. Under tiden som arbetet pågår kommer tillgängligheten att vara något begräsad eftersom avstägningar måste göras. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 30 november 2020