JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur / Hastigheter

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hastigheter

Laholms kommun arbetar ständigt med frågor kring trafiksäkerhet och hastigheter för att skapa en god och säker miljö för alla våra trafikanter.

Kommunen ansvarar för hastighetsbegränsningar inom tättbebyggt område, både på de kommunala, statliga och enskilda vägarna. Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen Halland som ansvarar för hastighetsbegränsningarna.

Standardhastigheten inom tättbebyggt område är 50 km/h och utanför är standarden 70 km/h. Kommunen har möjlighet att bestämma om det är andra hastigheter än 50 km/h som ska gälla.

Om du har synpunkter på hastigheterna i ditt område kan du skicka in en synpunkt till medborgarservice@laholm.se eller via kommunens synpunkts formulär under länkar.

Pågående arbete med hastigheter

Kommunen har som sagt möjlighet att påverka vilka hastigheter som ska råda inom gränsen för tättbebyggt område. Sedan Miljö- och byggnadsnämndens beslut om Genomförandeplan för Hastighetsanalysen i Laholms kommun, har kommunen arbetat med ett stort projekt där hastigheterna i kommunens orter ses över. Detta arbete är baserad på en hastighetsanalys som gjordes 2013, men med förändringen att där det är 30 km/h i analysen ska det vara 40 km/h. Detta gäller inte vid till exempel skolor, där det är befogat med 30 km/h.

Arbetet med hastighetsanalysen har till syfte att tydligare visa vilken hastighet som gäller i tättbyggt område. Det medför även en minskning av behovet av hastighetsskyltar, samt ökar trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter.  

Följande orter har eller ska genomföras:

År 2016: Veinge, Lilla Tjärby, Ränneslöv, Hasslöv, Ysby, Skogaby

År 2017: Våxtorp, Hishult, Knäred

År 2018: Mellbystrand, Skummeslöv

År 2019: Laholm

Därefter kommer kommunens övriga orter gås igenom.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 12 maj 2021