Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur / Parkering

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Parkering

I Laholms kommun finns flera allmänna parkeringsplatser som alla är avgiftsfria. På vissa platser är parkeringen tidsbegränsad och på dessa platser används P-skiva.

Vad betyder skylten?

Om parkeringsplatsen är markerad med en P-skylt utan tillägggstavla så gäller 24-timmars parkering på platsen.

Är Parkeringen markerad med en P-skylt och en tilläggstavla under skylten är det tilläggstavlan som avgör hur länge du får parkera på platsen. Då behöver du använda en P-skiva för att visa hur länge bilen varit parkerad.

Vad gäller vid parkering på egen fastighet?

Tänk på att inte hindra gång och cykeltrafik när du parkerar. Om du parkerar på din tomt och bilen hamnar utanför tomtgränsen riskerar du böter.

Vad gäller för fastighetsägare av t.ex. flerbostadshus?

Det är viktigt att skylta vad som är tomtmark och markera fastighetsgränsen samt göra det tydligt att parkeringsrutorna på fastigheten är privatägda. Detta förenklar för kommunens parkeringsvakt som annars hanterar parkeringsplatserna i enlighet med reglementet för kommunal mark. 

Är du fastighetsägare och osäker på hur du ska skylta din parkering kan du kontakta kommunen för råd.

Parkeringsövervakning i kommunen

Laholms kommun sköter parkeringsövervakningen med inhyrd personal. Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser vara felaktig finns information på parkeringsanmärkningen om vart du ska vända dig.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 3 juni 2019