JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur / Vägar i kommunen / Cykelplaner

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Regional och kommunal cykelplan

Cykel som färdmedel blir allt viktigare i Laholm och resten av världen. Det är inte bara hälsoperspektivet som påverkar vårt ökande intresse för cykeln utan även miljömedvetenhet samt det ekonomiska perspektivet.

Laholmaren säljer nog aldrig sin bil för att börja cykla, men att sälja familjens andrabil för att en i familjen ska kunna cykelpendla, är ingen orimligthet.

Fokus på säkerhet och service

Laholms kommun har i mars 2016 antagit en cykelplan för tätorterna i kommunen. Cykelplaner har vi haft sedan tidigt 90-tal men innehållet övergår alltmer från att handla om meter asfalt till att även innehålla service, säkra cykelställ, belysning, vägvisning och cykelpumpar.

Den kommunala cykelplanen är begränsad till tätorterna och för att få ett helhetsperspektiv är den regionala cykelplanen kanske viktigare.
Den regionala cykelplanen, beslutad av Region Halland, påvisar behovet av cykelvägar parallellt med trafikverkets allmänna vägnät, mellan tätorterna. Sträckor som ofta har 70-90 km/h och av den anledningen inte är säkra för cyklisten.

Cykeln har en självklar plats i framtidens samhällsplanering både nationellt, regionalt och lokalt.

 Läs mer om planerna via länkar på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 13 november 2020