JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur / Vägar i kommunen / Fastighetsägarens ansvar / Skymmande växtlighet

Skymmande växtlighet

Säker trafik på bostadsgator och vägar kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Med några enkla åtgärder före och under sommaren kan liv räddas.

I plan- och bygglagen, 8 kap 15§, slås fast att: "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer"

Nedan ges rekommendationer hur det bör se ut för att undvika onödiga olyckor på vägar och i korsningar.

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata/väg ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Tomt intill gata
Du som har tomt intill gata/väg, tänk på att häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde.
Och har du buskar, häckar eller träd som sträcker sig ut över gata/väg eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Över gångbana krävs minst 2,5 meters fri höjd, över cykelväg minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

Träd och buskar växer
Tänk också på att träd och buskar växer. Så för att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt i tiden. Med andra ord, placera dem tillräckligt långt från vägen.
Växternas utbredning hänger samman med vilken art man väljer, klimatzon, jordmån och skötsel.

På plantskolor finns god kunskap om växter. Där ges också tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt liksom skötselråd.

Träd och buskar växer

Plantera på rätt ställe
Det är också viktigt att växter, buskar och träd planteras på rätt ställe. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. För häck- och buskplantor gäller 60 centimeter.

Plantera på rätt ställe

Lämpliga häckväxter
På marknaden finns en mängd friväxande häckar och häckar som kräver regelbunden klippning. Exempel på den förra gruppen är liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea, mahonia och ölandstok. Häckar som fordrar regelmässiga arbetsinsatser är avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, näverlönn, oxbär, spirea och syrén.

Tre häckplantor per löpmeter är en bra fördelning. Plantor som sätts på våren beskärs också medan plantor som kommer i jorden under hösten beskärs först följande vår. För att ge utrymme för nya skott klipps häckplantan till halva sin höjd.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: EPU
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 18 maj 2021