JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur / Vägar i kommunen / Grävtillstånd och TA-plan

Grävtillstånd och TA-plan

Grävningstillstånd krävs på kommunal mark, samt inom allmän platsmark inom detaljplanelagt område. När grävtillståndet påverkar trafik och trafiksäkerhet ska det även ansökas om en trafikanordningsplan. 

Ansöka om grävtillstånd

Klicka här för att registrera dig och ansöka om grävtillstånd 

Pågående arbeten 

Alla pågående arbeten kan du se och följa på en karta genom att klicka här:

Har du problem med Panorama så kan du ta kontakt med support@kpsystem.se 

Avgifter

För att täcka kommunens kostnader i samband med hantering av ansökningar om trafikanordningsplan (TA-plan) och grävtillstånd ska den som ansöker betala enligt gällande taxa, som du hittar genom att klicka här.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 2 mars 2021