JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Trafik och infrastruktur / Vägar i kommunen / Vinterväghållning

Vinterväghållning

Ansvaret för vinterväghållning delas av flera aktörer i Laholms kommun. Det är dels Laholms kommun, Trafikverket, vägsamfälligheter och vägföreningar, men också enskilda markägare. Ansvaret för skötseln av kommunens vägar ligger hos Driftenheten, Laholms kommun.

Vinterväghållningen delas upp i fyra olika moment:

  • Snöröjning
  • Snöbortforsling
  • Halkbekämpning
  • Sandupptagning

Snöröjning

Servicekontorets driftenhet sköter snöröjning på gator och gång- och cykelbanor, samt snöbortforsling vid behov i Lahoms tätort. Entreprenörer sköter snöröjningen i kommuns övriga tätorter. Snöröjningen prioriteras på genomfartsgator, parkeringar och cykelvägar. Röjningen sker i huvudsak genom plogning med traktor. Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata.

Det sätts upp snökäppar och sandlådor placeras ut vid brantare backar. Vid plogning kan ibland en vall uppstå framför en fastighetsinfart. Detta kan tyvärr inte undvikas om kommunen ska hinna med sina åtaganden inom rimliga tider.

Halkbekämpning

Vid risk för halka halkbekämpas gatorna kontinuerligt. Vissa situationer kan skapa snabba omslag såsom till exempel underkylt regn. Det är därför viktigt att du alltid går, cyklar eller kör efter väglagets förutsättningar. Halkbekämpningen sker i huvudsak med sand eller saltblandad sand. På gång- och cykelbanor sker halkbekämpning med flis.

Sandupptagning

Vårsopning sker så fort vintern är slut. Arbetet utförs enligt ett rullande schema där turordningen varierar från år till år.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att sopa upp och föra bort sand från gångbanan.

Felanmälan

Synpunkter på väghållningen, exempelvis om en gata har missats av plogbilen, tas emot via länk på sidan eller ta kontakt med Medborgarservice.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 22 november 2019