JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

På fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet är det fastighetsägarens ansvar att själv ordna med rening av vatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt.

Avloppsvatten från hushåll innehåller fosfor och kväve som orsakar övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten dessutom bakterier och smittämnen som kan förorena vattenbrunnar. Därför är det viktigt att ha en fungerande avloppsrening. 

Avloppstillstånd

För att anlägga ett nytt avlopp eller ändra befintligt behöver du tillstånd från kommunen. Om du anlägger avlopp utan beviljat tillstånd kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

Köpa hus med enskilt avlopp

Om du ska köpa ett hus med enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som finns, hur gammal den är och hur den ska skötas. Fråga därför efter beslutet om tillstånd när du köper ett hus med enskilt avlopp, det ska alltid följa fastigheten.

 

Kontakta miljöenheten  - vi har uppgifter om många enskilda avlopp !

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021