Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Enskilt avlopp

På fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet är det fastighetsägarens ansvar att själv ordna med rening av vatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt.

Avloppsvatten från hushåll innehåller fosfor och kväve som orsakar övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten dessutom bakterier och smittämnen som kan förorena vattenbrunnar. Därför är det viktigt att ha en fungerande avloppsrening. 

Avloppstillstånd

För att anlägga ett nytt avlopp eller ändra befintligt behöver du tillstånd från kommunen. Om du anlägger avlopp utan beviljat tillstånd kan du bli påförd en miljösanktionsavgift.

Köpa hus med enskilt avlopp

Om du ska köpa ett hus med enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som finns, hur gammal den är och hur den ska skötas. Fråga därför efter beslutet om tillstånd när du köper ett hus med enskilt avlopp, det ska alltid följa fastigheten.

 

Kontakta miljökontoret  - vi har uppgifter om många enskilda avlopp !

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 27 april 2018

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddssinspektör

Martin Söderberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-150 72

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Lina Johansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Emelie Mårtensson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 27

Miljöfrågor

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länkar