Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp / Anlägga nytt eller ändra avlopp

Anlägga nytt eller ändra avlopp

Ansökan/Anmälan

  • Om du planerar att anlägga enskilt avlopp måste du lämna in en 
    ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning till miljökontoret. 
  • Avser du att göra en ändring i din befintliga avloppsanläggning kontrollera med miljökontoret om du ska söka nytt tillstånd eller göra anmälan om ändring.
  • Ska du bara ansluta bad-, disk- och tvättvatten gör du en anmälan om detta till miljökontoret.

Om du anlägger ett nytt avlopp utan att först ha ansökt och fått tillstånd till detta kommer miljö- och byggnadsnämnden att besluta om en miljösanktionsavgift.

Handläggningsavgift

För handläggning och prövning av tillståndsansökan tar miljö- och byggnadsnämnden ut avgift enligt gällande taxa.

Taxan finns under länken till höger, "Taxor och avgifter".

Klicka på  "2.8.1 Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område" 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 16 mars 2018