JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp / Anlägga nytt eller ändra avlopp

Anlägga nytt eller ändra avlopp

Anlägga nytt avlopp

  • Om du planerar att anlägga enskilt avlopp måste du lämna in en 
    ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning till miljöenheten. 
  • Avser du att göra en ändring i din befintliga avloppsanläggning kontrollera med miljöenheten om du ska söka nytt tillstånd eller göra anmälan om ändring.
  • Ska du bara ansluta bad-, disk- och tvättvatten gör du en anmälan om detta till miljöenhten.

Om du anlägger ett nytt avlopp utan att först ha ansökt och fått tillstånd till detta kommer samhällsbyggnadsnämnden att besluta om en miljösanktionsavgift.

Ansökan

För att ansökan ska vara komplett behövs en ifylld ansökningsblankett och en situationsplan. Om avloppet ska vara markbaserat, till exempel infiltration eller markbädd, behövs även en provgrop.

Titta gärna under dokumenten till höger, i broschyren "Enskilt avlopp - att söka tillstånd" finns mer information om tillståndsprocessen. 

Under länkarna till höger hittar du ett kartprogram där du kan skriva ut en fastighetskarta som kan användas som situationsplan. 

Om det är ett minireningsverk eller biomoduler som ska anläggas behövs även ett produktblad. 

Du är välkommen att kontakta miljöenheten om du har några frågor!

Handläggningsavgift

För handläggning och prövning av tillståndsansökan tar samhällsbyggnadsnämnden ut avgift enligt gällande taxa.

Taxan finns under länken till höger, "Taxor och avgifter".

Klicka på  "2.8.1 Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område" 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021