JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp / Slamtömning

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Slamtömning

Kommunen har ny entreprenör för slamtömning från den 1 mars 2019

Uppdraget har nu Slamsugningstjänst i Halmstad men uppdraget kommer att utföras tillsammans med Bröderna Olssons åkeri i Skottorp. 

Jourtömning

Jourtömning kan beställas på 0430-201 11 och då sker slamtömning inom 6 timmar, alla dagar.

Observera att en jourtömning innebär en betydande extra kostnad för dig som kund. I taxan som ligger i högerspalten finns prisuppgifter för alla slamuppdrag.

Kommunalt ansvar

Slam från avloppsanläggningar (ej industri/process) som exempelvis slutna tankar och slamavskiljare ute hos villor och fritidshus klassas som ett hushållsavfall. Av den anledningen ska det hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. Som kund får man därav inte välja vilken entreprenör man vill.     

Tömning

För att avloppsanläggningen ska fungera måste slamavskiljaren tömmas regelbundet. I tabellen nedan kan du se hur ofta din slamavskiljare ska tömmas.

Tömningstabell
AvloppsanläggningPermanentbostäderFritidsbostäder

Slamavskiljare med ansluten wc

1 gång per år

1 gång vartannat år

Slamavskiljare med endast anslutet BDT-vatten

1 gång vart annat år

1 gång vart fjärde år

Minireningsverk

1 gång per år/enligt tillverkarens anvisning

1 gång per år/enligt tillverkarens anvisning

Slutna tankar

Vid behov

Vid behov

Fosforfilter/övrigt

Enligt tillverkarens anvisning eller vid krav från miljökontoret

Enligt tillverkarens anvisning eller vid krav från miljökontoret

Föreskrifter

För att slippa bomkörning (att slamanläggningen ej gått att tömma) är det viktigt att ni som fastighetsägare ser till att vägen uppfyller ställda krav. I kommunens avfallsföreskrifter står vilka krav som gäller vid tömning, exempelvis vägbredd och fri höjd.   

Enligt avfallsföreskrifterna finns även möjlighet att söka undantag från tömning.

Om du har ett fritidshus och vill ändra till vartannat års tömning, ring Medborgarservice 0430-150 00.

Eget omhändertagande av slam eller förlängt tömningsintervall (se blankett i högerspalten) handläggs av Miljökontoret.   

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 23 april 2019