Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp / Inventering

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Inventering

Avloppstest med checklista

Miljökontoret arbetar med tillsyn på enskilda avlopp i kommunen. Vårt mål är att alla de enskilda avloppsanläggningarna ska klara de krav som finns.

Miljö- och byggnadsnämnden har som målsättning att de enskilda avloppen som har sämst status ska vara åtgärdade inom 15 år. I första hand genomförs tillsyn på de enskilda avlopp som ligger närmast vattendragen.

Du får hem ett informationsbrev 

När det är dags för inventering av avloppet på din fastighet får du hem ett informationsbrev där du själv kan bedöma statusen på ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens checklista "Är ditt avlopp grönt, guld eller rött?". När du har gjort din bedömning ska du kontakta oss på miljökontoret inom cirka tre veckor.

Har du frågor kring ditt avlopp är du välkommen att ringa eller besöka oss. Boka en tid innan ditt besök.

Boka tid om du har grönt eller gult avlopp

Om du bedömer att ditt avlopp är grönt eller gult behöver du boka en tid för inspektion.

Rött avlopp - ansök om tillstånd för nytt avlopp 

Om du kommer fram till att anläggningen inte lever upp till gällande krav kan du informera om att du kommer att söka tillstånd för ett nytt avlopp. Om du skickar in en ansökan själv behöver du inte betala någon tillsynsavgift. Observera att avgift för tillstånd alltid tillkommer.

Förbud

Om avloppet inte bedöms uppfylla dagens krav och ingen ansökan om tillstånd skickas in, förbjuds fortsatt användning av avloppsanordningen. Förbudet börjar i de flesta fall gälla efter 1 eller 2 år.

Handläggningsavgift

För tillsyn/inventering tar miljö- och byggnadsnämnden ut avgift enligt gällande taxa.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 27 april 2018