JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp / Inventering av avlopp

Inventering av avlopp

Enskilda avlopp bidrar till övergödningen av våra floder, sjöar och hav. Det kan även spridas bakterier från enskilda avlopp som förorenar dricksvattenbrunnar. Därför tittar miljöenhten på de avlopp som finns och ser till att de renar avloppsvattnet ordentligt.

I Laholms kommun finns ca 4700 enskilda avlopp. Vårt mål är att alla de enskilda avloppsanläggningarna ska klara de krav som finns. Miljöenheten inventerar cirka 300 avlopp varje år.

Hur går inventeringen till?

När det är dags för inventering av avloppet på din fastighet får du hem ett inventeringsbrev.
Nu är det dags att ta reda på hur ditt avlopp ser ut. Kontakta gärna oss på miljöenheten, vi har uppgifter om de flesta avloppen i kommunen!

När du fått ett inventeringsbrev vill vi att du antingen hör av dig för att boka inspektion av det befintliga avloppet eller lämnar in en ansökan om tillstånd för ett nytt avlopp.

Om vi inte hör något från dig kommer miljöenheten skicka ut en tidsbokning för inspektion.

Har du några frågor är du välkommen att ringa, maila eller besöka oss. Boka gärna en tid innan ditt besök.

Inspektion av avloppet – vad tittar vi på?

Vid inspektionen tittar miljöenheten på alla delarna av avloppet. Det skiljer beroende på vilken sorts avlopp det är. En vanlig lösning är trekammarbrunn och infiltration, där kontrollerar vi att slamavskiljningen fungerar som den ska i trekammarbrunnen och att vattennivån ser bra ut i fördelningsbrunnen.

Efter besöket skickar vi ut ett bedömningsbrev där det står vad vi tittat på och vilken bedömning som gjorts. En faktura på inventeringsavgiften kommer separat.

Avlopp OK – vad händer nu?

Om avloppet fungerar som det ska och uppfyller dagens krav skickar miljöenheten ut ett bedömningsbrev efter besöket. Därefter avslutas ärendet.

Ej godkänt avlopp - förbud

Om avloppet inte uppfyller dagens krav, eller inte fungerar som det ska, fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut om förbud mot att släppa ut avloppsvatten. Förbudet börjar i de flesta fall gälla efter 1 eller 2 år vilket innebär att du har den tiden på dig att ansöka om tillstånd och anlägga ett nytt avlopp.

Ej godkänt avlopp - ansök om tillstånd för nytt avlopp 

Om du kommer fram till att ditt nuvarande avlopp inte lever upp till gällande krav, till exempel om det är en stenkista, infiltrationsbrunn eller sjunkbrunn, kan du lämna in en ansökan om tillstånd för att anlägga ett nytt. Om du skickar in en ansökan utan att vi kommer ut och inspekterar det gamla avloppet behöver du inte betala någon tillsynsavgift. Observera att avgift för tillstånd alltid tillkommer.

Handläggningsavgift

För tillsyn/inventering tar samhällsbyggnadsnämnden ut avgift enligt gällande taxa.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 12 november 2021