Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Eget dricksvatten / Förorenat dricksvatten

Förorenat dricksvatten

Gör en enkel kontroll med checklistan om du misstänker att din vattentäkt blivit förorenad.

 2419471868_4f2515dbc5

Checklista

  1. Har djur eller växtdelar trillat ner i brunnen ?
  2. Läcker det in vatten från brunnsväggen ?
  3. Kontrollera brunnens läge i naturen och hur terrängen ser ut för brunnens tillflöde
  4. Kontrollera vattenytans höjd (när du inte använt brunnen). Ju mindre avstånd mellan markyta och vattenyta desto sämre närskydd
  5. Har det gödslats eller har  besprutning skett i brunnens närområde ?
  6. Har det varit översvämning eller snösmältning nyligen ?
  7. Om du eventuellt behöver klorera brunnen - ta kontakt med ett företag med intygad kompetens för att hjälpa dig 

Föroreningars vanligaste orsak

  • avloppsvatten
  • gödselstack
  • torrklosett

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 27 april 2018

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Hamringe
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 79

Länkar