Sök Kontakt

Förslag på ändring i avfallsplan och avfallsföreskrifter 2024-2028

Kommunen måste utveckla en bra och effektiv avfallshantering. Avfallsplan och avfallsföreskrifter måste därför ändras med jämna mellanrum.

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter

Innan ändringarna antas kan du ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.

  • Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder som styr hur kommunen ska arbeta med avfallsfrågor.
  • Avfallsföreskrifterna beskriver bland annat hur kommun, hushåll och verksamheter ska hantera och sortera sitt avfall.

Förslag på ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter hittar du även i entrén till Stadshuset på Humlegången 6.

Daniel Zetreus
Avfallsplanerare
0430-159 02
Avfallsenheten, Stadshuset

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan