Sök Kontakt


Buller

Buller kan vara irriterande och även påverka hälsan negativt. Om du är störd av buller ska du först kontakta den som orsakar bullret. Om det inte leder till en lösning kan du lämna in ett klagomål till miljöenheten.

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Höga ljudnivåer kan orsaka tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi får koncentrationssvårigheter eller störd sömn.

Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara i bostäder, vård- och undervisningslokaler, på konserter och liknande. Det finns även riktvärden för hur mycket vägar, industrier och andra verksamheter får låta.

Om du störs av buller i din bostad kontaktar du först den som orsakar störningen. Det kan vara din granne, en verksamhet, din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om det är en väg som låter kontaktar du väghållaren. I Laholms kommun är Trafikverket väghållare för de större vägarna, till exempel väg E6 och väg 24. Det finns också kommunala vägar och enskilda vägar.

Hur hanterar miljöenheten klagomål?

Miljöenheten tar emot och registrerar ditt klagomål. Var tydlig och lämna så mycket information du kan. Tänk på att allt som kommer in till kommunen blir offentliga handlingar och kan begäras ut. Om du vill vara anonym är det bäst att ringa eller skriva brev, men du kommer inte kunna få någon återkoppling om ärendet ifall du är anonym.

För att vi ska kunna bedöma om det klagomålet gäller är en olägenhet behöver du i de flesta fall föra störningsdagbok. Anteckna när du blir störd, hur länge i taget och beskriv störningen.

Miljöenheten kommer kontakta den som orsakar störningen och ge dem möjlighet att bemöta klagomålet. Vi kan även åka ut för att bedöma störningen på plats.

Om det visar sig att klagomålet är befogat kan miljöenheten ställa krav på vissa åtgärder.

Åsa Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-152 82

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: