Sök Kontakt

Inomhusmiljö

Ifall du upplever problem med din inomhusmiljö, till exempel dålig luft, kyla, fukt eller mögel ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Ventilation

Bra kvalité på luften är viktig för vår hälsa. En bra ventilation minskar föroreningar och ser till att luften inte blir för fuktig.

För byggnader där många människor vistas, till exempel skolor, vårdlokaler och flerbostadshus är det lag på att fastighetsägaren genomför regelbundna kontroller av ventilationen.

Temperatur och drag

Att ha för varm temperatur i sin bostad kan orsaka illamående, trötthet och huvudvärk, men också leda till mer allvarliga hälsoeffekter. För kallt inomhus kan påverka blodtrycket och tros kunna öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar. Även reumatism och vissa muskelsjukdomar kan påverkas negativt om det är för kallt. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Det finns riktlinjer för temperatur inomhus. Folkhälsomyndighetens riktvärde är som lägst 18 grader på vintern och högst 28 grader på sommaren.

Fukt och mögel

Fuktskador i ett hus kan vara svåra att upptäcka och det är inte alltid du får besvär av dem. Symtom kan vara snuva, rinnande ögon, rethosta eller huvudvärk. Mögel är lättare att se och orsakar oftare besvär.

Fukt kan bero på olika saker till exempel dålig ventilation, läckor eller översvämning.

Hur hanterar miljöenheten klagomål?

Miljöenheten tar emot och registrerar ditt klagomål. Var tydlig och lämna så mycket information du kan. Tänk på att allt som kommer in till kommunen blir offentliga handlingar och kan begäras ut. Om du vill vara anonym är det bäst att ringa eller skriva brev, men du kommer inte kunna få någon återkoppling om ärendet ifall du är anonym.

För att vi ska kunna bedöma om det klagomålet gäller är en olägenhet behöver du i de flesta fall föra störningsdagbok. Anteckna när du blir störd, hur länge i taget och beskriv störningen.

Miljöenheten kommer kontakta den som orsakar störningen och ge dem möjlighet att bemöta klagomålet. Vi kan även åka ut för att bedöma störningen på plats.

Om det visar sig att klagomålet är befogat kan miljöenheten ställa krav på vissa åtgärder.

Jenny Hamringe
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-152 79

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan