Sök Kontakt


Balkong

Om du ska bygga en balkong eller en takterrass krävs det oftast ett bygglov. Ska balkongen uppföras på ett en- eller tvåbostadshus finns det vissa undantag.

Exempel på när bygglov krävs:

 • Ny balkong eller takterrass på annan byggnad än en- eller tvåbosstadshus.
 • Om du väsentligt ändrar en balkong eller takterrass på annan byggnad än en- eller tvåbostadshus.
 • Ny takterrass på en- eller tvåbostadshus.
 • Ny balkong på en- eller tvåbostadshus som är särskilt värdefull eller ligger inom ett området som är särskilt värdefullt.

Exempel på undantag från lovplikt:

 • Ny takterrass eller väsentlig ändring av balkong på byggnad som ligger utanför planlagt område.
 • Nybyggnad av en liten balkong på en- och tvåbostadshus inom planlagt område. Om balkongen klassas som liten beror på dess storlek, utformning och byggnadens storlek. Balkongen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller närmare om grannen godkänner det. Vänligen kontakta oss för rådgivning om bygglov krävs eller inte.
 • Om ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför planlagt område finns det undantag beroende på var din fastighet är ligger och hur stor balkongen är. Vänligen kontakta oss för rådgivning om bygglov krävs eller inte.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan ska följande handlingar lämnas in:

Situationsplanen ska redovisa balkongens placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från balkongen till fastighetsgräns i minst två riktningar.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

En förenklad nybyggnadskarta krävs om byggnadens placering hamnar i konflikt med avståndsbestämmelser. En kostnad tas ut för kartan och kan beställas via:

karta@laholm.se

Har du frågor gällande vilket kartunderlag som krävs kan du kontakta bygglovsavdelningen.

En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (till exempel kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och marklinje. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: