Sök Kontakt

Friggebod

Friggebod är en mindre byggnad som du får uppföra på din fastighet om du redan har ett en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel förråd eller växthus. Det krävs oftast inte bygglov eller anmälan för att uppföra en friggebod.

Regler för friggebod:

  • Byggnaden uppgår till högst 15,0 kvadratmeter byggnadsarea. Det är tillåtet att ha flera friggebodar, deras totala byggnadsarea får då inte överstiga 15,0 kvadratmeter.
  • Byggnadens nockhöjd överstiger inte 3,0 m från marken invid byggnaden. Är byggnaden placerad mindre än 6 m från en allmän plats (till exempel gata eller grönområde) görs mätningen från den allmänna platsens höjd.
  • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare förutsatt att din granne godkänner en närmare placering.
  • Det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Byggnaden är fristående men placeras i närheten av bostadshuset.

Då kan du inte uppföra en friggebod:

  • Det framgår av detaljplanen att bygglov krävs för friggeboden.

Om din fastighet och byggnad uppfyller ovanstående punkter krävs inget bygglov eller anmälan till kommunen och du kan påbörja din byggnation. Önskar du hjälp med att avgöra om ditt projekt uppfyller reglerna för en friggebod får du gärna kontakta oss.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan