Sök Kontakt

Garage eller carport

Ett garage eller carport som uppförs på en tomt med bostadshus är en så kallad komplementbyggnad eller en tillbyggnad på bostadshuset. Åtgärden kräver bygglov eller anmälan om din fastighet ligger inom detaljplanlagt område.

Då krävs det en anmälan

Garaget eller carporten uppförs som ett attefallshus.

Information om attefallshus

 

Garaget uppförs som en Attefallstillbyggnad.

Information om attefallstillbyggnad.

Då krävs bygglov

Om garaget eller carporten inte kan uppföras som ett attefallshus eller attefallstillbyggnad.

Undantag från bygglov

Om din fastighet är utanför planlagt område och sammahållen bebyggelse finns vissa undantag från bygglov och anmälan när byggnaden är mindre än 50 kvadratmeter. Vänligen kontakta oss för mer information.

Avgifter

Nybyggnad av garage/carport om 51-89 kvadratmeter cirka 9 200 kronor.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan/anmälan ska följande handlingar lämnas in:

Situationsplanen ska redovisa carportens/garagets placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från carporten/garaget till fastighetsgräns i två riktningar och byggnadens färdiga golvnivå.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

En förenklad nybyggnadskarta krävs om byggnadens placering hamnar i konflikt med avståndsbestämmelser. En kostnad tas utför kartan och kan beställas via karta@laholm.se

Har du frågor gällande vilket kartunderlag som krävs kan du kontakta bygglovsavdelningen.

En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (till exempel kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Byggnadens tak- och fasadmaterial samt kulör ska framgå. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och marklinje. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En sektionsritning ska redovisa ett snitt i byggnaden. Sektionsritningen ska innehålla byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, marklinje och rumshöjd för det aktuella snittet. Om byggnadens utformning varierar bör fler sektionsritningar redovisas. Ritningarna ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan