Sök Kontakt

Mur och plank

Om du vill sätta upp en mur, stödmur eller plank kan det krävas bygglov beroende på var byggnadsverket placeras och hur hög konstruktionen är.

Då krävs inte bygglov:

 • Muren eller stödmuren är lägre än 0,5 meter från den lägsta marknivån invid muren.
 • Planket är lägre än 1,1 meter från den lägsta marknivån invid planket.
 • Muren eller planket ska skydda en uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Muren får då vara högst 1,8 meter. Det gäller om du placerar muren eller planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om de två första kraven är uppfyllda kan du placera muren eller planket närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän platsmark (till exempel gata eller grönområde).
 • Ditt en- eller tvåbostadshus är beläget utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse och du placerar muren eller planket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns. Om din granne godkänner det kan planket eller muren placeras närmare än 4,5 meter, men inte mot väg som är tillgänglig för allmänheten.

Om din mur eller plank inte uppfyller någon av ovanstående kriterier krävs bygglov.

Avgifter

Plank och murar: ca 2650 kronor samt avgift för kommunicering.
Avgift för utsättning kan tillkomma.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan/anmälan ska följande handlingar lämnas in:

Situationsplanen ska redovisa planket/murens placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från planket/muren till fastighetsgräns samt planket/murens längd.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

 

Ritningen ska redovisa planket/murens utseende framifrån. Om planket/murens utseende varierar mellan olika sidor ska båda sidorna redovisas. Planket/murens höjd ska framgå av ritningen.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan