Sök Kontakt

Nybyggnad av småhus

Om du ska uppföra ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus krävs det alltid ett bygglov.

Vad gäller för din fastighet?

Om din fastighet ligger inom detaljplanlagt område finns det vissa regler som gäller vid byggnation. Om din fastighet ligger inom detaljplanlagt område och vilka regler som gäller för just din fastighet kan du hitta här:

Gällande detaljplaner

Ligger din fastighet utanför detaljplanlagt område och du vill uppföra en ny villa på ett område som tidigare inte varit bebyggt rekommenderar vi att du först ansöker om ett förhandsbesked. Du kan läsa mer om förhandsbeked under länk nedan:

Förhandsbesked

För vissa områden i Laholms kommun finns ett så kallat arkitekturprogram. Arkitekturprogrammet är vägledande för nybyggnation.
LÄNK TILL ARKTUEKTURPROGRAM KOMMER

Avgift

Nybyggnad av villa om 90-129 kvadratmeter: cirka 17 900 kronor.
Nybyggnad av villa om 130-199 kvadratmeter: cirka 23 900 kronor.

Avgifter för kommunicering, utsättningsavgift, planavgift samt eventuell kostnadsbelagd karta tillkommer.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan ska följande handlingar lämnas in

Situationsplanen ska redovisa byggnadens placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från byggnaden till fastighetsgräns i minst två riktningar och byggnadens färdiga golvnivå.

Situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta som inte är äldre än ett år och behöver inte innehålla ritningshuvud. En kostnad tas ut för kartan och kan beställas via karta@laholm.se.

En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (till exempel kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Byggnadens tak- och fasadmaterial samt kulör ska framgå. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och marklinje. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En sektionsritning ska redovisa ett snitt i byggnaden. Sektionsritningen ska innehålla byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel och rumshöjd för det aktuella snittet. Om byggnadens utformning varierar bör fler sektionsritningar redovisas. Ritningarna ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

Förslag på kontrollansvarig ska redovisas i din ansökan. Kontrollansvarig ska vara certifierad och certifikat bör bifogas.

Läs mer om kontrollansvarig på Boverket hemsida Länk till annan webbplats.

 

Handlingar som krävs i vissa fall:

 • Markplaneringsritning.
 • Illustrationer.

Ligger din fastighet utanför planlagt område och du inte har ansökt om förhandsbesked kan ytterligare hadlingar krävas i bygglovsprövningen.

Kontakta oss

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan