Sök Kontakt

Skärmtak

Det krävs generellt bygglov för ett skärmtak då det klassas som en tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus finns det dock undantag från lovplikten.

Vad är ett skärmtak?

 • Kragar ut från en byggnad.
 • Skyddar uppåt mot yttre klimat.
 • Har ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av.
 • Har sin bärighet från den byggnaden den kragar ut från.
 • Är en enkel konstruktion.

Undantag från bygglov

Följande punkter ska vara uppfyllda för att kravet på bygglov inte ska gälla:

 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket är tillsammans med övriga skärmtak på tomten inte större än 15,0 kvadratmeter.
 • Skärmtaket anordnas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaket inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan.
 • Skärmtaket placeras minst 4,5 meter till fastighetsgräns eller närmare förutsatt att din granne godkänner en närmare placering. Närmare placering mot allmän plats (till exempel gata eller grönområde) godkänns inte.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Följande handlingar ska lämnas in tillsammans med ansökan om lov krävs:

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan