Sök Kontakt

Uterum

Om du vill bygga till ett uterum på ditt bostadshus krävs det nästan alltid bygglov. För en- och tvåbostadshus finns det däremot möjlighet att uppföra ett uterum utan bygglov men då behöver du oftast göra en anmälan istället.

Exempel på när det krävs bygglov:

 • Bygga ett helt nytt uterum
 • Glasa in en befintig altan eller uteplats
 • Glasa in eller bygga igen ett öppet uterum under befintligt tak
 • Glasa in en befintlig balkong eller takterrass

Om ditt en- eller tvåbostadshus är beläget utanför planlagt område kan det finnas undantag beroende på var din fastighet är belägen och hur stort uterummet är. Vänligen kontakta oss för rådgivning om det krävs bygglov eller inte.

Attefallstillbyggnad

Om du vill bygga till ett uterum på ett en- eller tvåbostadshsu finns det möjlighet att uppföra uterummet som en attefallstillbygnad.

Attefallstillbyggnad

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan/anmälan ska följande handlingar lämnas in:

Situationsplan ska redovisa uterummets placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från uterummet till fastighetsgräns i minst två riktningar.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

En förenklad nybyggnadskarta krävs om byggnadens placering hamnar i konflikt med avståndsbestämmelser. En kostnad tas ut för kartan och kan beställas via karta@laholm.se

Har du frågor gällande vilket kartunderlag som krävs kan du kontakta bygglovsavdelningen.

En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (till exempel kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Byggnadens tak- och fasadmaterial samt kulör ska framgå. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och marklinje. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En sektionsritning ska redovisa ett snitt i byggnaden. Av planritningen ska det framgå var snittet är taget. Sektionsritningen ska innehålla byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, marklinje och rumshöjd för det aktuella snittet. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan