Sök Kontakt


Nedgrävning av häst

Om du vill gräva ner en avlivad häst behöver du kontakta kommunen för att få hjälp med att bestämma en lämplig plats. Det är viktigt för att inte riskera att förorena vattendrag eller brunnar i närheten. Om det finns en risk att hästen bär på någon smittsam sjukdom får den inte grävas ner. Alternativt kan man som hästägare kontakta Svensk lantbrukstjänst för avlivning och borttransport.

Att tänka på:

  • Nedgrävning får endast ske på fastighet där hästen ofta vistas.
  • Markägaren ska ha gett sitt tillstånd till hästägaren.
  • 100 m ska hållas till vattendrag eller sankmarker.
  • Om brunnar (grävda eller borrade) finns i närheten bör minst 100 m hållas, oavsett om man i dagsläget tar vatten från dem eller inte. Längre avstånd kan behövas om materialet i marken är genomsläppligt eller marken lutar mot brunnen.
  • Grundvatten får inte tränga upp i gropen man gräver.
  • Minst 1,5 m jord bör täcka hästen och det kan även behövas andra åtgärder så att inte till exempel vilda djur kan gräva upp det avlivade djuret.
  • Eftersom jorden sjunker ihop efter en tid bör graven täckas så att det bildas en svag ås över den. Detta för att minska risken för vattensamlingar.
  • Hästpasset skall återsändas till respektive rasförening efter avlivning. Glöm inte att avregistrera i Jordbruksverkets hästregister.

Viktig information om avlivningsvätskor:

Vissa avlivningsvätskor får inte grävas ner utan kroppen ska då kremeras efter avlivning. Detta på grund av att vätskan kan vara skadlig för miljön och människors hälsa. Det är viktigt att ha en dialog med personen som ska avliva hästen.

Angelica Pantzar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-151 46

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: