Sök Kontakt


Mätningstekniska uppdrag

Information om olika mättjänster som du kan beställa hos mätavdelningen.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning innebär att husets placering, som ska följa bygglovet markeras ut på din fastighet. Det är husets fasadliv som markeras med profiltråd på profiler som tillhandahålls av byggherren.

I ditt bygglov eller startbesked står det om det krävs utstakning och lägeskontroll för ditt bygge. Utförd utstakning eller kontroll dokumenteras i ditt ärende inför slutbesked.

Du beställer utstakning eller kontroll genom att ta kontakt med mätningsavdelningen via mejl eller telefon.

Du kan välja att staka ut i egen regi och då anlitar du någon annan sakkunnig som har dokumenterad mätningsteknisk färdighet. Denna konsult ska vara godkänd av kommunen.

Regler vid utstakning i egen regi. pdf Pdf, 131.9 kB.

Lägeskontrollen utförs alltid av kommunens mätningsingenjörer.

Gränsvisning

Om du inte kan hitta dina gränsmarkeringar kan vi hjälpa dig att leta efter dessa. Om markeringen inte går att finna så måste du kontakta Lantmäteriet för återutsättning om du så önskar.

Mätningsingenjör/GIS-samordnare
0430-152 91

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: