Sök Kontakt


Skummeslöv 4:5 (vattenpark), Skummeslövsstrand

checkmark
Uppstart detaljplan
checkmark
Samråd
checkmark
Granskning
4
Antagande
5
Överklagad
6
Laga kraft


En wakeboardanläggning kan byggas när detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuellt

Detaljplanen revideras efter inkomna synpunkter under tiden detaljplanen var ute på granskning.

Planhandlingarna tillsammans med tillhörande utredningar finns även på plan- och byggnadsenheten, Humlegången 6, Laholm.

Beskrivning

En ny detaljplan tas fram för ett grönområde/åkermark som ligger norr om Stora strandvägen och väster om E6, i Skummeslövsstrand. Fastigheten Skummeslöv 4:5 planläggs för besöksanläggning för vattensporter. Till anläggningen kan servicebyggnader, personalbostäder och mindre stugor för övernattning uppföras.

Tidplan

  • Antagande kvartal 1 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Har du frågor om

  • detaljplanens innehåll eller
  • om processen som en detaljplan tas fram efter?

Kontakta planhandläggaren.

Rebecca Nerman
Planarkitekt

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: