Sök Kontakt

Ängskulla förskola

Välkommen till Ängskulla förskola!

Ängskulla förskola är en lugn och trygg förskola med sex avdelningar. På förskolan arbetar legitimerade förskollärare och barnskötare. Vi arbetar med att möta barnens nyfikenhet och kreativitet för att skapa lust till lärande under hela dagen. Undervisningen utgår från barnens intressen där barnen får möjlighet att utveckla språket och utforska olika tekniker och uttryckssätt för att på så sätt utvecklas till sitt bästa jag. Förskolans styrdokument är Lpfö-18, barnkonventionen och skollagen.

Sedan 2012 är förskolan Grön Flagg-certifierad och det pågår ständigt ett arbete kring hållbarhet både för vår miljö och för oss själva.

Ängskullas värdeord är välkomnande och lärorikt. Vårt mål är att varje barn ska få vara delaktig och ha inflytande i undervisningen för att skapa förutsättning att utvecklas så långt som möjligt till att bli sitt bästa jag. Vi pedagoger lägger grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande för varje barn. På avdelningarna arbetar legitimerade förskollärare och barnskötare.

Barnens lärande och utveckling dokumenteras och följs upp via utvecklingssamtal varje år. Dokumentation av undervisningen läggs också upp på förskolans lärplattform.

Förskolan har öppet 06:00-18:00 (18.30 vid behov).

Kl: 07:45-08:30 erbjuds en varierad frukost och därefter fortsätter undervisning.

Lunch serveras kl: 11:15-12:30 och därefter erbjuds barnen vila för återhämtning, både sovvila och vakenvila.

Mellanmål serveras kl 14:15-14.45.

Under måltiderna ska ingen lämning eller hämtning ske. Undervisning sker under hela dagen, inomhus och utomhus, både i planerade och spontana aktiviteter. Vi lämnar även gården för att upptäcka och utforska i naturen i vårt närområde.

När ni blivit erbjudna en plats och tackat Ja kommer förskolans pedagoger skicka ut information om introduktionen. Introduktionen är 10 dagar, Ungefär två timmar per dag och kan förlängas vid behov. Vårdnadshavare är aktiva vid inskolningen för att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan men också för att lära känna pedagogerna och bekanta sig med miljön på förskolan. Introduktionen sker både inomhus och utomhus därför behövs ytterkläder för olika väder för både barn och vårdnadshavare.

Ängskulla förskola får maten levererad från Veingeskolans storkök.

Kontaktuppgifter

Kontakta Ängskulla förskola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Ådalavägen 1, Veinge

Postadress

Laholms kommun, Ängskulla förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Lena Pärsén

0430-155 78

lena.parsen@laholm.se

Förskoleadministratör

Emma Andersson

070-375 83 67

emma.andersson@laholm.se

Avdelningar

Loppebo

0430-155 75

079-065 50 76

Björnebo

0430-155 74

079-065 48 03

Ugglebo

0430-155 73

076-516 79 82

Snigelbo

0430-155 72

079-065 43 82

Trollebo

0430-155 71

079-065 53 19

Kottebo

0430-155 76

079-065 51 65

Förskolans kök

0430 – 155 77

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan