Sök Kontakt

Glänningesjö förskola

Glänningesjö förskola

Glänningesjö förskola

Välkommen till Glänningesjö Förskola!

Vi är en förskola med sex avdelningar som är uppdelade på team. Varje team består av två avdelningar med tillhörande pedagoger, ungefär fyra förskollärare och två barnskötare.

Vår uppgift är att ta vara på upptäckarlusten, ge möjligheter, inspirera och lära tillsammans utifrån barnens tankar och förutsättningar. Våra pedagogers förhållningssätt och sitt medvetna handlande är en viktig del för kvalitén på verksamheten. För att våga utforska, lära, uttrycka sig och ha roligt måste barnet börja skapa relationer genom leken och barnens trygghet är en viktig del att arbeta med. Vi har en härlig lärmiljö och nära till skogen, Glänninge sjö, Lagan och Laholm som vi gärna besöker med hjälp av våra cargobikes.

Förskolan jobbar mot läroplanen Lpfö18 vilken hjälper oss att sätta mål för vilken undervisning vi ska erbjuda barnen och som ska analyseras och utvärderas. Förskolan drivs även utifrån Skollagen och Barnkonventionen. Just nu har Barn- och ungdomsförvaltningen ett extra fokus på språkutvecklande arbete där en gemensam språkplan är basen. Barn i förskoleåldern behöver bygga ett stort ordförråd innan det är dags för barnets fortsatta utbildning i skolan. I det arbetet är barnens vårdnadshavare ytterst viktiga. Alla våra förskollärare genomför en fortbildning i specialpedagogik.

Förskolan har dessutom i uppdrag att vara övningsförskola för förskollärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Det innebär att studenterna gör återkommande praktikperioder hos oss under sin studietid.

Frukost serveras klockan 07.30.

På förmiddagen erbjuds barnen frukt och det planeras till exempel samling, lek, projekt och teman och utevistelse.

Lunch äter de yngre barnen på sin avdelning. De äldre barnen äter på Gläntan som är vår matsal.

När de yngre barnen sover efter maten har de äldre barnen någon lugnare aktivitet eller utevistelse, beroende på behov, önskan och projekt.

Mellanmål serveras klockan 14.30.

Senare på eftermiddagarna jobbar avdelningarna ihop och vi avslutar gärna dagen utomhus.

Ni som vårdnadshavare är en viktig del av ert barns introduktion i förskolan. Förskolan bestämmer tillsammans med vårdnadshavare hur introduktionen ska göras, allt för barnets bästa.

Maten som serveras är tillagad i förskolans kök. Kökets personal finns även tillhands vid buffén som serveras för de äldre barnen på Gläntan. De yngre barnen äter på sina avdelningar för att ha närhet till vilan efter maten och ha tillgång till sin kända miljö.

Kontaktuppgifter

Kontakta Glänningesjö förskola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Bärvägen 16, Laholm

Postadress

Laholms kommun Glänningesjö förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Helena Nilsson

0430-266 44

helena.nilsson.bun@laholm.se

Förskoleadministratör

Ingela Andersson

0430-267 44

ingela.andersson@laholm.se

Avdelningar

Blåbäret

0430-266 43

Björnbäret

0430-266 42

Smultronet

0430-266 40

Hallonet

0430-266 41

Lingonet

0430-150 20

Hjortronet

0430-266 47

Förskolans kök

0430 – 266 45

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan