Sök Kontakt

Katthults förskola

Välkommen till Katthults förskola!

Katthult är en unik förskola som har två hemvister för barn i åldrarna 1 - 3 år. På förskolan bedrivs undervisning utifrån barns intressen och behov samt utifrån deras lust att lära tillsammans med andra. På Katthult arbetar legitimerade förskollärare, barnskötare och en resurspedagog. Samarbete är en viktig del av förskolans arbetssätt vilket gör att alla pedagoger känner alla barn och varandra väl.

Katthults värdeord är ”välkomnande och lärorikt”. Alla som kommer till förskolan ska känna sig välkomna och att det är roligt och lärorikt att arbeta och gå på förskolan. Pedagogernas förhållningssätt bygger på en tilltro till barnens förmågor.

På Katthults förskola är lärmiljöerna, både inne och ute, anpassade till de yngsta barnen. Det innebär bland annat att det pedagogiska materialet är lättillgängligt för barnen och att de kan utveckla självständighet och tillit till sina förmågor.

Frukost serveras kl. 7.30-8.00.

Under förmiddagen delas barnen ofta in i mindre grupper. Här sker undervisning och omsorg genom spontana och planerade aktiviteter som tex; samling, läsgrupper, skapande, utevistelse, lek och utforskande.

Lunch serveras kl. 11.15-12.00.

Sovstund, vila och lugna aktiviteter 12.00-14.30.

Mellanmål serveras kl. 14.30-15.00.

Under eftermiddagen fortsätter de spontana och planerade aktiviteterna, antingen ute eller inne, utifrån barnens intressen och behov.

När det är dags att börja hos oss på Katthult kommer du att få ett välkomstbrev som förklarar hur vi arbetar med introduktionen på förskolan. Naturligtvis är du som vårdnadshavare viktig för en så bra start som möjligt för ditt barn. Vår inskolningstid brukar vara cirka 2 veckor tills både barn och vårdnadshavare känner trygghet.

Varje vår erbjuds nya vårdnadshavare att närvara på ett introduktionsmöte på förskolan.

På Katthults förskola finns det ett mottagningskök. Maten tillagas på Glänningesjö förskola och körs i bil till Katthult. Sallader, bröd och andra tillbehör lagas på förskolan av vår kock.

Kontaktuppgifter

Kontakta Katthults förskola

Besöksadress

Bivägen 5, Laholm

Postadress

Laholms kommun, Katthults förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Malin Svensson

0430-156 51

malin.svensson@laholm.se

Förskoleadministratör

Emma Andersson

070-375 83 67

emma.andersson@laholm.se

Avdelningar

Röd och Blå avdelning

0430-154 83

079-065 87 67

Förskolans kök

0430 – 154 88

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan