Sök Kontakt

Mumindalens förskola

Mumindalens förskola

Mumindalens förskola

Välkommen till Mumindalens förskola!

Mumindalens förskola är en förskola med fyra avdelningar. På Mumindalens förskolan arbetar legitimerade förskollärare och barnskötare. Förskolans verksamhet ligger i samma byggnad som Skottorpskolan vilket möjliggör ett nära samarbete med skola och fritidshem.

Mumindalens förskola arbetar med att möta barnens nyfikenhet och kreativitet för att skapa lust till lärande under hela dagen. Undervisningen utgår från barnens intressen där barnen får möjlighet att utveckla språket samt utforska olika tekniker, hjälpmedel och uttryckssätt för att på så sätt utvecklas till sitt bästa jag.

Förskolans mål är att Alla barn får möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor.

Det språkutvecklande arbete är en övergripande inriktning i verksamheten. Språket är en förutsättning för det livslånga lärandet. Alla som verkar inom förskolan är lyhörda för det enskilda barnets olika sätt att kommunicera på samt deras intresse och behov. Förskolans utbildning ska genomföras utifrån att alla stunder av dagen ses som en möjlighet till språkande.

Mumindalens förskola värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla ska känna sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi förskolorna så att alla barn ska få möjlighet att lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet.

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor. Förskollärare och övriga pedagoger behöver därför ha kunskaper om barnets förmågor, färdigheter och språkliga utveckling för att alla barn ska kunna utveckla sitt språk. Pedagogernas förhållningssätt i mötet med barnen har avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer. Genom att pedagogerna använder sig av ett rikt och relevant språk ökar barnets språkliga kompetens.

Verksamheten följer kontinuerligt upp sin undervisning och planerade arbete och två gånger om året utvärderas och analyseras det pedagogiska arbetet.

Mumindalens förskola arbetar tillsammans med Allarps förskola som Övningsförskola. Detta innebär ett samarbete med Halmstad högskola där förskolorna kontinuerligt tar emot och handleder studenter som utbildar sig till förskollärare.

En dag på Mumindalens förskola kan se ut på följande sätt.

Vi öppnar gemensamt och tar emot de första barnen på avdelningen Mymlan där vi erbjuder en lugn start på dagen. I takt med att fler barn kommer till förskolan så delar pedagogerna upp barngruppen.

Kl. 7.30 äter vi frukost på vårt gemensamma Torg. Barnen sitter då uppdelade vid borden, oftast tillsammans med sin avdelning

Efter frukosten fortsätter undervisningen på respektive avdelning efter den planeringen som pedagogerna gjort. Den planerade undervisningen erbjuds både utomhus och inomhus. Pedagogerna delar efter behov upp barnen i mindre grupper.

De yngre barnen är lunch på förskolans Torg medan de äldre barnen äter lunch i skolans matsal. Lunchen serveras ca kl. 11.30.

Efter lunchen får alla barn möjlighet till vila. De barn som har behov av att sova gör detta, oftast madrass inomhus men det finns även möjlighet till att sova ute. Övriga barn erbjuds en lugn stund tillsammans på sin avdelning där pedagogerna har planerat sagoläsning, avslappning eller andra lugna aktiviteter.

Efter vilan fortsätter den planerade undervisningen på olika sätt.

Ca kl. 14.30 äter förskolan mellanmål. De yngre barnen äter sitt mellanmål på förskolans Torg och de äldre barnen äter mellanmål i skolans matsal. Efter mellanmålet brukar oftast undervisningen fortsätta utomhus.

I takt med att barnen slutar för dagen så slår förskolan ihop sina avdelningar och stänger alltid tillsammans på avdelning Mymlan.

När ni blivit erbjuden en plats på förskolan och tackat ja så kommer förskolans pedagoger ta kontakt samt skicka ut ytterligare information om inskolningen. Pedagogerna brukar under ert första besök lägga upp en tidsplan tillsammans med dig som vårdnadshavare. Du känner ditt barn allra bäst och vet vilka erfarenheter och behov du och ditt barn har.
En av våra pedagoger kommer att ha ansvar för ert barn under inskolningen, men alla pedagoger kommer att vara delaktiga. Under de första dagarna lär vi känna varandra tillsammans, men efter ett tag kommer vi be vårdnadshavare att hålla sig lite i bakgrunden så att pedagoger och barn kan fokusera på att skapa en tillitsfull relation.

Om ditt barn skolas in i början av höstterminen, augusti/september, kommer inskolningen förmodligen ske i grupp tillsammans med andra barn och vårdnadshavare.

Mumindalens förskola får sin mat från Skottoropskolans tillagningskök.

De yngsta barnen får maten serverad med bordsupplägg på förskolan Torg medan de äldre barnen serveras buffé i skolans matsal.

Kontaktuppgifter

Kontakta Mumindalens förskola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Elevvägen 2, Skottorp

Postadress

Laholms kommun Mumindalens förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Malin Mauritzson

0430-155 91

malin.mauritzson@laholm.se

Skoladministratör

Jeanette Lindqvist

0430-155 84

jeanette.lindqvist@laholm.se

Avdelningar

Knyttet

0430- 266 60

Mymlan

0430- 266 65

Trollet

0430- 266 61

Lilla My

0430-266 74

Förskolans kök

0430 – 266 62

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan