Sök Kontakt

Vallmons förskola

Vallmons förskola

Vallmons förskola

Välkommen till Vallmons förskola!

På Vallmons förskola har vi ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår ifrån barnens intressen, förskolans prioriterade målområden samt utifrån förskolans läroplan. Vi arbetar med att möta barnens nyfikenhet och kreativitet för att skapa lust till lärande. På förskolan bedrivs undervisningen i olika lärmiljöer såväl inomhus som utomhus. Vi har erfarna och behöriga pedagoger som gör vistelsetiden lärorik och inspirerande för ditt barn.

Vårt mål och vision är att skapa en inspirerande lärmiljö där barnens röster, tankar och reflektioner sätter prägel på undervisningen som bedrivs på förskolan. En plats där barnen har möjlighet att påverka sin vardag, sin utbildning och undervisning. Vi har ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att utveckla verksamheten och skapa en förskola av hög kvalitet där relationer skapas, det pedagogiska ledarskapet utvecklas och där undervisning, inspirerande lärmiljöer och lärprocesser är i fokus. Vi säkerställer förskolans utbildning och undervisning genom vårt systematiska kvalitetsarbete i för hållande till nationella mål, skollag och läroplan.

Vi har ett nära samarbete inom rektorns två förskolenheter, där pedagoger utvecklar och delar kunskap för barnens rätt till en likvärdig förskola. Vi samverkar inom fyra förskolor med utvecklingsarbeten som exempel, digitalisering, pedagogisk utveckling, barnskydd, kris- och brand. Rektorerna inom dessa fyra förskolor ingår i ett ledningsteam med syfte att säkra likvärdighet, kvalité och en kontinuerlig utveckling.

Vallmons förskola har ett språk och kunskapsrelaterat arbetssätt där mångfald- och interkulturellt förhållningssätt är vägledande i vårt arbete tillsammans med barnen.

På vår förskola ges även barnen möjlighet till att utveckla medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social och miljömässig.

Förskolans öppettider är: måndag – fredag 06.00-18.30

Lämning innan kl. 07.00 sker på hemvist Droppen därefter går barnen in på sin respektive hemvist.

Förskolans måltider serveras på förskolans torg ”Tomaten”.

Frukost: kl. 07.30 - 08.00

Lunch: Sittning 1: kl. 10.45, sittning 2: Kl. 11.30, sittning 3: Kl. 12.00

Mellanmål: Sittning 1: kl. 14.00, sittning 2: kl. 14.30

Förskolans undervisning sker under hela dagen. Undervisningen på förmiddagen bedrivs i sammansatta undervisningsgrupper med fasta pedagoger. Under eftermiddagen kan undervisningen fortsätta som planerad eller spontan utifrån barnens reflektioner och nyfikenhet. Alla barn på förskolan erbjuds vila och paus under dagen. En del barn behöver sova andra barn erbjuds lugna aktiviteter. Eftersom förskolan har undervisning både inomhus och utomhus erbjuds barnen utevistelse två gånger om dagen.

Vid inskolning på vår förskola förväntas att du som vårdnadshavare är aktivt deltagande och tillgänglig under stora delar av inskolningen. Inskolningsperioden är två veckor och tiderna anpassas efter varje barns behov. För oss är det viktig att inskolningen sker på barnets villkor. Inför inskolning skickar förskolan ut ett välkomstbrev och en informationsfolder till vårdnadshavare.

Förskolan har mottagningskök. På förskolan bedriver vår måltidspedagog måltidspedagogik tillsammans med barnen. Måltidspedagogiken sker under tre dagar i veckan i olika sammansatta grupper med de äldre barnen, de yngsta barnen erbjuds måltidspedagogik en gång i veckan.

Kontaktuppgifter

Kontakta Vallmons förskola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Underlund 4, Laholm

Postadress

Laholms kommun, Vallmons förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Lisbeth Hindgren

0430-156 16

070-166 53 17

lisbeth.hindgren@laholm.se

Förskoleadministratör

Annika Olsen

076-516 79 06

annika.olsen@laholm.se

Avdelningar

Droppen

072-856 05 83

Regnbågen

076-516 70 61

Solen

076-516 70 64

Förskolans kök

0430 – 266 07

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan