Sök Kontakt

Ahla skola

Ahla skola

Ahla skola

Ahla skola är en F-3 skola med ungefär 85 elever

Vi är en lugn och trygg skola som har undervisning i åldershomogena klasser.


Vår vision är att alla elever ska bli sitt bästa jag under sin tid hos oss. Det tror vi att eleverna har förutsättningar att bli, då vår pedagogiska riktning är att lärare använder sig av ett Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt och därmed skapar tillgängliga lärmiljöer i hela verksamheten.

Vi tror att lärande och månde går hand i hand och vi arbetar systematiskt för att skapa en lugn och tygg skola för alla våra elever.

På Ahla skola har fritidshemmet Sunnanäng en viktig roll i elevernas lärande och utveckling och här får eleverna delta i inne- och uteaktiviteter och leka med kompisar.

Att kunna visa varandra hänsyn, lära sig demokrati samt acceptera varandras olikheter är viktigt för att skapa trygghet och dessa värden genomsyrar de olika aktiviteterna. Leken är en viktig del av fritidshemmet liksom även rekreation och vila.

Fritidshemmet har öppet från kl 06.00-18.30 även under skollov. Fritids finns för alla elever från förskoleklass till och med årskurs 6 och verksamheten finns i samma lokaler som eleverna är i under skoldagarna.

Kontakta skolans rektor för inskrivning och besök inför skolstart.

På Ahla skola finns ett mottagningskök som serveras lunch till skolans elever och personal.

Kontaktuppgifter

Kontakta Ahla skola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

Ahla, Laholm

Skolans postadress

Laholms kommun, Ahla skola

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Petra Filipsson

0430-150 01

petra.filipsson@laholm.se

Biträdande rektor

Julia Rosberg

0430-150 15

julia.rosberg@laholm.se

Skoladministratör

Nadja Sahlin

0430-150 14

nadja.sahlin@laholm.se

Sunnanängs fritidshem

0430-152 18

Ahlaskolans elevhälsa

Skolsköterska

Sofia Aronsson

0430-156 52

sofia.aronsson@laholm.se

Skolkurator

Eva Almlöf

0430-156 45

eva.almlöf@laholm.se

Skolpsykolog

Amanda Frank

0430- 152 51

amanda.frank@laholm.se

Ahlaskolans skolkök

0430 – 152 19

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan