Sök Kontakt

Glänningeskolan

Glänningeskolan

Glänningeskolan

Glänningeskolan är en F-6 skola med ungefär 350 elever

Glänningeskolan bjuder på en härlig lärmiljö, både inomhus och utomhus. Vi har behöriga lärare i samtliga ämnen vilket utgör grunden för den kvalitativa undervisning som vi ger våra elever. Hos oss får eleverna lära sig att samarbeta med varandra, oavsett olikheter och det är viktigt för oss att skapa bra relationer mellan alla på skolan. Här trivs eleverna och känner sig sedda och respekterade. Vi tar vara på alla möjligheter för att våra elever ska få utvecklas så långt som möjligt – tillsammans.

På Glänningeskolan går även elever som tillhör Centrumsskolans Resursskola.

På Glänningeskolan är alla barn ALLAS barn. Det innebär att våra elever kan gå till vilken vuxen som helst på skolan för att få stöttning och hjälp under hela skoldagen. Vi ser därmed till att just ditt barn blir sett i skolan. Vi värnar om goda och trygga relationer då vi ser att detta utgör grunden för trygghet och studiero.

Centralt för vår pedagogiska verksamhet är att vi försöker möta varje elev utifrån deras förutsättningar och behov. Därför gör vi anpassningar redan i planeringsstadiet av undervisningen och eleverna möter således flera olika inlärnings- och arbetssätt. Våra elever får tillgång till kooperativt lärande som bygger på en rad strategier och strukturer som kan appliceras på undervisningen för att skapa engagemang och involvera eleverna för att lära ännu bättre tillsammans.

Vår målsättning är att alla elever ska ges möjlighet att klara målen. Därför arbetar vi strukturerat med elevens måluppfyllelse och bedömning av kunskapsresultat.

På vårt fritidshem arbetar vi för att alla barn ska ha en meningsfull fritid. Vi utgår bland annat från det som barnen arbetar med i skolan för att stärka barnens kunskapsutveckling, men vi utgår även från behov, intresse och nyfikenhet. Således kompletterar fritidshemmet och skolan varandra och ger barnen en stimulerande och lärande skoldag där de får prova på många olika arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Skolans inspirerande utemiljö samt närliggande naturområden används dagligen för undervisning och aktiviteter till exempel utflykter, sportaktiviteter och studiebesök.

Barnens möjlighet till delaktighet är i centrum när vi planerar vår fritidsverksamhet. Varje månad genomförs fritidsråd där eleverna får tillfälle att framföra sina tankar, idéer och åsikter. Därmed får barnen också vara med och styra innehållet på vårt fritidshem. Men framförallt har vi roligt tillsammans!

För vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass erbjuds föräldramöte under senvåren inför höstterminsstart. Information och sommarbrev kring organisation och skolstart läggs upp på lärplattformen första veckan i augusti inför det nya läsåret.

Vid termin- och skolstart på Glänningeskolan träffas hela skolan utomhus framför skolan. Vårdnadshavare till elever i förskoleklass har möjlighet att följa med till klassrummet för att trygga barnet.

Vid skolstart på Glänningeskolan under ett påbörjat läsår ombeds vårdnadshavare kontakta skoladministratören för vidare information samt för kontaktuppgifter till klasslärare. Klassläraren arrangerar sedan ett möte innan starten för att förbereda eleven genom besök på skolan samt möjlighet att träffa de nya klasskamraterna.

På Glänningeskolan serveras frukost, lunch och mellanmål i Restaurang Glänninge. Namnet är framtaget av elevrådet i samråd med skolans elever. Restaurang Glänninge är ett tillagningskök och det erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ. Med flera goda alternativ att välja på har vi mätta och glada elever som klarar hela skoldagen.

Det finns en ”smakhörna” där barnen får möjlighet att prova på nya spännande smaker och konsistenser.

Hallands smakakademi utsåg 2022 Glänningeskolan till länets bästa skolrestaurang med motiveringen ”I Glänningeskolans kök lagas mat av personal som brinner för att laga riktigt god mat från grunden med ett otroligt driv och engagemang. Med spännande pedagogik och fokus på hemlagad mat får personalen sina gäster att tycka att mat är spännande och framför allt god.”

Kontaktuppgifter

Kontakta Glänningeskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

Glänningeleden 7, Laholm

Skolans postadress

Laholms kommun, Glänningeskolan

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Camilla Nilsson

0430-268 01

camilla.nilsson@laholm.se

Biträdande rektor

Åsa Vångendal

0430-268 02

asa.vangendal@laholm.se

Skoladministratör

Heléne Pennman

0430-268 23

helene.pennman@laholm.se

Glänningeskolans fritidshem

Elden F-2

0430-268 18

Jorden F-2

0430-268 17

Luften F-2

0430-268 14

Vinden 3-6

0430-268 13

Glänningeskolans elevhälsa

Skolsköterska

Kristina Eriksson

0430-268 04

kristina.eriksson@laholm.se

Skolkurator

Astrid Gustafsson

0430-268 05

astrid.johansson@laholm.se

Glänningeskolans skolkök

0430 – 268 11

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan