Sök Kontakt

Hishultsskolan

Hishultsskolan

Hishultsskolan

Skolan är en F-6 skola med ungefär 70 elever

På Hishultsskolan är skolan har vi ett nära och gott samarbetet. Här tar vi väl hand om varandra och hjälps åt i stort som smått. Vi fokuserar på lösningar.

Vår vision är att alla elever ska bli sitt bästa jag, under sin tid hos oss. Det tror vi att eleverna har förutsättningar att bli, eftersom våra lärare använder sig av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Det skapar tillgängliga lärmiljöer i hela verksamheten. Vi tror att lärande och månde går hand i hand och vi arbetar systematiskt för att skapa en lugn och tygg skola för alla våra elever.

På Hishultsskolan har fritidshemmet Kantarellen en viktig roll i elevernas lärande och utveckling. Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete för att ge eleverna en meningsfull fritid och vara ett stöd i deras lärande och utveckling. På Kantarellen får eleverna delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxorna.

Att kunna visa varandra hänsyn, lära sig demokrati samt acceptera varandras olikheter är viktigt för att skapa trygghet och dessa värden genomsyrar de olika aktiviteterna. Leken är en viktig del av fritidshemmet liksom även återhämtning och vila.

Skolan är naturskönt belägen med goda möjligheter till rastaktiviteter och utomhuspedagogik i omgivningarna.

Fritidshemmet har öppet från kl 06.00-18.30, även under skollov. Fritids finns för alla elever från förskoleklass till och med årskurs 6 och verksamheten finns i samma lokaler som eleverna är i under skoldagarna.

Hishultsskolan tar emot elever löpande under hela skolåret.

Kontakta skolans rektor för inskrivning och besök inför skolstart.

På Hishultsskolan finns ett mottaginingskök som serverar lunch till skolans elever och personal.

Kontaktuppgifter

Kontakta Hishultskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

Högfeltsgatan 3, Hishult

Skolans postadress

Laholms kommun, Hishultsskolan

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Rebecka Svensson

073-866 75 68

rebecka.svensson@laholm.se

Skoladministratör

Maria Ekman

070-042 96 33

maria.ekman@laholm.se

Hishultsskolans fritids Kantarellen

0430-266 22

Hishultsskolans elevhälsa

Skolsköterska

Maria Larsson

0430-155 86

maria.larsson.ssk@laholm.se

Skolkurator

Anna Kronlund

0430-155 88

anna.kronlund@laholm.se

Skolpsykolog

Felicia Hall

0430-153 43

felicia.hall@laholm.se

Skolans skolkök

0430 – 266 27

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan