Sök Kontakt

Lagaholmsskolan

Lagaholmsskolan

Lagaholmsskolan

Lagaholmsskolan är en 7-9 skola med ungefär 340 elever

Lagaholmsskolan är kommunens största högstadieskola. Skolan har ungefär 60 medarbetare. På vår skola ska alla elever känna sig trygga och sedda. Vi respekterar varandra och våra olikheter och visar detta genom att följa skolans förväntansdokument. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag med eleven i fokus. Vi har ett kollegialt lärande som syftar till att utveckla undervisningen för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förmågor och behov.

På Lagaholmsskolan går även elever som tillhör Centrumsskolans Resursskola.

Vårt främsta fokus och mål är att alla våra elever ska må bra. Att må bra, är den allra viktigaste komponenten till att skapa förutsättningar för att lyckas med sitt lärande. Därför arbetar vi mycket med att skapa relationer; mellan elever och pedagoger, mellan eleverna i klasserna/grupperna samt även mellan klasserna samt årskurserna.

På skolan arbetar vi, tillsammans med de andra högstadieskolorna, med att utveckla undervisningen utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Detta gynnar såväl elever med svenska som förstaspråk som de elever som har annat förstaspråk än svenska. Syftet med arbetssättet är att öka måluppfyllelsen samt elevernas läsförmåga oavsett ämne.

Vi välkomnar nya elever både inför läsårets start som under läsåret.

Lagaholmsskolan har ett tillagningskök.

Kontaktuppgifter

Kontakta Lagaholmsskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

Skottegränd, Laholm

Skolans postadress

Laholms kommun, Lagaholmsskolan

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Katarina Petersson

073-037 41 32

katarina.petersson@laholm.se

Biträdande rektor

Jonas Fauré

070-252 37 18

jonas.faure@laholm.se

Skolvärdinna

Jeanette Pålsson

070-221 53 65

jeanette.palsson@edu.laholm.se

Skoladministratör

Annika Jacobsson

0430-150 67

annika.jacobsson@laholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Seba Al Johmani

0430-15034

seba.al.johmani@laholm.se

Lagaholmsskolans elevhälsa

Skolsköterska

Dragana Babic

0430-156 14

dragana.babic@laholm.se

Skolkurator

Annika Lennartsson

0430-156 11

annika.lennartsson@laholm.se

Anna Kronlund

0430-155 88

anna.kronlund@laholm.se

Lagaholmsskolans skolkök

0430 – 150 31

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan