Sök Kontakt

Mellbystrandsskolan

Skolan är en F-6 skola med ungefär 200 elever

Mellbystrandsskolans verksamhet bygger på relationer, samverkan och kvalitativ undervisning. Skola och fritidshem arbetar i nära samarbete med varandra, för bästa möjliga förutsättningar för våra elevers lärande under hela dagen. Vi har mycket god lärarbehörighet både i skolan och på fritidshemmet. Undervisningen präglas av vår lärmiljö som skapar aktivt lärande, varierade och differentierade lektioner kombinerat med unik ljudmiljö modern teknik och bra möblering.

Vårt gemensamma mål är att eleverna efter årskurs sex lämnar oss välmående och trygga med goda kunskaper eller som det står i vår vision På vår skola ska vi lära oss allt vi behöver för att må bra nu och i framtiden.

För att nå dit jobbar skola och fritids aktivt med trygghet och trivsel samt relationer utifrån sina klasser och grupper. F-3 har gemensamma raster på förmiddagen och vuxna rastvärdar finns runt om på skolgården. På lunchrasten blandas elever från alla klasser för att lära känna varandra. Då har vi också organiserade rastaktiviteter, personal finns med på våra gräsplaner för att inspirera till gemensamma spel och lekar och vårt Lekotek som är fullt med redskap och leksaker är öppet.

Undervisningskvalitet skapar vi med engagerande undervisning i både skolan och på fritids. Vår början finns i mötet med eleven och där bygger vi livkompetens, självförtroende och självkänsla. I det mötet skapas förutsättningar för lärande, utveckling och nya kunskaper.

Vår lärmiljö är gemensam och anpassas på bästa möjliga sätt så både skolan och fritidsverksamheten kan erbjuda den undervisning vi vill. Som exempel kan nämnas ljuddämpande draperier för att dela stora klassrum i mindre rum i rummet, ljuddämpande mattor, slöjd- och bildsal som används gemensamt och en genomtänkt möblering och färgsättning för att skapa studiero.

Mellbystrandsskolan är övningsskola och tar emot många blivande lärare som studenter. Det gör att vi ständigt utmanas av frågor kring vår undervisning av nyfikna vetgiriga personer som får oss att reflektera kring det vi gör och utvecklas i förhållande till den senaste forskningen och lärarutbildningens rön.

På Mellbystrandsskolan finns Bojens fritids och Fyrens fritids.

Vi har möjlighet att ta emot elever från 6.00 på morgonen till 18.30 på kvällen.

När vi vet vilka elever som ska börja i förskoleklass hos oss till hösten, erbjuder vi olika typer av besök på skolan innan höstterminens start. Det kan vara en kvällsaktivitet där blivande elever, deras vårdnadshavare och personal möts för att starta relationsbygget med till exempel besöksdagar på skolan och fritidshemmet och inskolningsdagar.

Om du flyttar till Mellbystrandsskolans upptagningsområde finns det alltid en plats för nya elever. Tillhör du en annan skolas upptagningsområde men vill välja Mellbystrandsskolan, kontaktar du rektor som bedömer om det är möjligt att ta emot eleven.

Basen av våra luncher tillagas på Lagaholmsskolan och vårt kök är ett mottagningskök. Vår personal i köket bidrar med fantastiska sallader och andra tillbehör som förgyller upplevelsen i matsalen. Frukost och mellanmål tillagas på plats och serveras till de elever som har fritidstid innan eller efter skoldagen.

Kontaktuppgifter

Kontakta Mellbystrandsskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

0430-155 00

Sjöfågelvägen, Mellbystrand

Skolans postadress

Laholms kommun, Mellbystrandsskolan

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Eva Karlberg Magnusson

0430-155 01

eva.karlberg@laholm.se

Skoladministratör

Maria Strid Helgesson

0430-155 09

maria.strid.helgesson@laholm.se

Mellbystrandsskolans fritidshem

Bojen

0430-155 02

Fyren

0430-155 03

Mellbystrandsskolans elevhälsa

Skolsköterska

Erika Henningsson

0430-156 15

erika.henningsson@laholm.se

Skolkurator

Katarina Sebelius

0430-152 96

katarina.sebelius@laholm.se

Skolans skolkök

0430 – 155 05

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan