Sök Kontakt

Parkskolan

Parkskolan

Parkskolan

Parkskolan är en F-6 skola med cirka 220 elever

Parkskolan är en två-parallellig skola som vilar på en mer än 100 år gammal tradition av trivsam gemenskap och goda resultat. Hos oss på Parkskolan får alla ständigt får växa och utvecklas. Kunskap och kultur samverkar i vår vardag. Den mångfald som finns i vårt samhälle och därmed på vår skola ser vi som en stor tillgång. Det är något vi uppskattar och tar tillvara på.

Parkskolans trivselenkäter visar att skolans elever trivs på skolan, känner delaktighet och känner sig trygga. Trygghet och studiero är en central del i skolans arbete där vi aktivt arbetar med tryggheten inte bara i klassrummet utan även på raster genom hög vuxentäthet, arrangera rastaktiviteter och tillhandahålla utlåning av en mängd leksaker i vår rastbod.

Skolans vision är att "vi lär för livet". Undervisningen, som bedrivs av enbart legitimerade lärare, kopplas till samhället och omgivningen så att på bästa sätt förbereda våra elever för framtiden. Undervisningen hos oss sker både i klassrum och i vår fantastiska omgivning med Stadsparkens ytor, med gemenskapsaktiviteter, NO-undervisning eller kanske idrott. Det kooperativa lärandet stärker gemenskapen mellan eleverna och lärandet. På skolan finns även två studiegrupper där barn som behöver extra stöd kan ges möjlighet att vara under några lektioner i veckan.

Parkskolan är sedan 2017 övningsskola för Halmstad Högskola. Vi tar ständigt emot lärarstuderande som hjälper oss att utvecklas och granska vår verksamhet.

Parkskolan har två fritidsavdelningar.

  • Raketen är avdelningen för de yngsta barnen. Raketen finns i samma lokaler som eleverna är i hela skoldagen så att barnen ska känna sig extra trygga på vår stora skola.
  • Solen är avdelningen för de äldre barnen. Solen har egna lokaler. De äldre barnen ges möjlighet till en utvecklande och vilsam vistelse med skapande och mycket gemensamma aktiviteter. Elever från årskurs 3 kan även delta i klubbens verksamhet två dagar i veckan. Klubbens aktiviteter är ofta utanför skolområdet till exempel kan barnen fiska, bada eller grilla.

Parkskolans fritidshem grundar sin verksamhet i Läroplanen för grundskolan, LGR 22. Fritidshemmet deltar i kommunens centrala fritidshemsutveckling men arbetar även själva med att utveckla det språk och kunskapsutvecklande arbetssättet i verksamheten.

Förskoleklass

Första dagen i förskoleklassen träffas vi alltid i Stadsparken. Då träffas alla elever, lärare och personal från fritidshemmet. Stunden brukar vara mycket uppskattad med fika och lek. Därefter anpassar vi inskolningen utifrån elevernas behov.

Under vårterminen innan ditt barn börjar förskoleklassen bjuder vi in till ett föräldramöte. Då får du information om vår verksamhet, hur uppstarten går till och rutiner vid inskolning. Då får du även möjlighet att ställa frågor.

Ny elev

På Parkskolan är det vanligt att elever tillkommer under läsåret. Vi är vana att ta emot nya klasskamrater. Om du börjar hos oss kommer vi tillsammans hjälpas åt för att se hur din start ska bli den bästa.

Om ditt barn vill börja på Parkskolan vänder du dig till skolans administratör för anmälan. Det är viktigt att få så mycket information som möjligt om ditt barn så att vi kan möta ditt barns behov på bästa sätt. Vi kontaktar även ditt barns senaste skola för att få information om skolgången.

Parkskolans kök är ett mottagningskök där delar av dagens maträtt kommer från Lagaholmsskolans kök. Vår kökspersonal jobbar aktivt med att alla barn ska äta och få energi för resten av skoldagen. Personalen är mycket flexibla och tillmötesgående i att skapa förutsättningar för alla barn.

Köket serverar specialkost samt många olika tillbehör. Tillbehören varierar med årstiden. Parkskolans elever är mycket nöjda med sin skolmat.

Kontaktuppgifter

Kontakta Parkskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Engelbrektsgatan 6-8, Laholm

Postadress

Laholms kommun, Parkskolan
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Petra Filipsson

0430-150 01

petra.filipsson@laholm.se

Biträdande rektor

Julia Rosberg

0430-150 15

julia.rosberg@laholm.se

Skoladministratör

Nadja Sahlin

0430-150 14

nadja.sahlin@laholm.se

Kontakta Parkskolans fritids

Solen

0430-150 08

Stjärnan

0430-150 45

Raketen

0430-150 11

Parkskolans elevhälsa

Skolsköterska

Erika Henningsson

0430-156 15

erika.henningsson@laholm.se

Skolkurator

Carina Lindkvist

0430-159 12

carina.lindkvist@laholm.se

Parkskolan skolkök

0430 – 150 09

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan