Sök Kontakt

Skottorpsskolan

Skottorpsskolan

Skottorpsskolan

Skolan är en F-6 skola med ungefär 250 elever

På Skottorpsskolan upplever elever och vårdnadshavare hög grad av trygghet och trivsel.  Skola och fritidshem arbetar nära tillsammans för elevernas lärande och utveckling. Undervisningen utgår från elevernas behov och intresse, där delaktighet och inflytande är centralt. På skolan möter ni en hög andel behöriga lärare som är engagerade i elevernas lärande. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat, tillsammans med lärarna, för att tidigt fånga upp elevers olika behov.

Skottorpsskolan är en övningsskola. Vi tar regelbundet emot studenter där vi erbjuder handledning med hög kvalité och vi har ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad.

Skottorpsskolan arbetar utifrån visionen "Värdefulla tillsammans". Vi strävar efter att alla elever ska uppleva undervisningen som meningsfull. Vi har ett varierat arbetssätt som utgår från elevernas intresse och förutsättningar. Vi arbetar återkommande i åldersblandade grupper vid elevens val och genom skolgemensamma aktiviteter. Vår verksamhet präglas av ett medvetet miljöarbete utifrån Grön flagg.

En framgångsfaktor i undervisningen är lärarnas relationella ledarskap där vi tar hänsyn till individuella elevers behov och förutsättningar så väl som lärandet.

Visionen på fritidshemmet är att driva en fritidsverksamhet som är trygg, rolig och stimulerande och som ger eleverna rätt förutsättningar att utveckla sina förmågor. Fritidshemmet bedriver en varierad undervisning med olika aktiviteter som främjar elevernas kreativitet och skapande. Utevistelse är ett viktigt inslag i verksamheten då det också främjar lek, rörelse och sociala samspel med andra. Sociala interaktioner genomsyrar verksamheten där eleverna träffar elever i olika åldrar. En framgångsfaktor i undervisningen är lärarnas empatiska nyfikenhet där man är intresserad av elevernas tankar och behov.

När eleverna börjar i förskoleklass har redan inskolningen börjat tidigt under våren. Personal från förskola och förskoleklass samverkar för att det ska bli så tryggt som möjligt för barnet. Personal från förskoleklass hälsar på barnen först ute i förskolan för att sedan möta upp alla förskoleklassbarn på en gemensam dag i maj. Fritidshemmet erbjuder även öppet hus så både barn och vuxna kan möta varandra då fritidshemmets verksamhet oftast börjar innan skolstart på hösten. Utöver detta erbjuds ett föräldramöte i maj med information och där det finns möjlighet att ställa frågor inför höstens verksamheter.

De elever som börjar hos oss mitt i läsåret möter vi upp med ett gemensamt samtal mellan skola och hem och gärna besök innan skolstart. Skolan har även överlämningssamtal med tidigare skola för att säkerställa så vi ger eleven rätt förutsättningar hos oss.

På fritidshemmet erbjuds eleverna frukost och mellanmål. Den rymliga matsalen delar vi tillsammans med förskolan intill. Skottorpsskolan har ett tillagningskök vilket gör det enklare att anpassa måltiderna efter elevernas behov och önskemål. Det skapar även möjligheter att integrera måltiderna i den pedagogiska verksamheten. Under vissa årstider bjuds det även på egenodlade grönsaker från skolans växthus och odlingar.

Kontaktuppgifter

Kontakta Skottorpsskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

Lärarevägen 20, Skottorp

Skolans postadress

Laholms kommun, Skottorpsskolan

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Jeanette Hafström

0430-26664

jeanette.hafstrom@laholm.se

Skoladministratör

Bodil Nordlund

0430-26663

bodil.nordlund@laholm.se

Skottorpsskolans fritidshem

Stjärnans fritidshem

070-336 87 10

Månens Fritidshem

070-166 53 00

Galaxens Fritidshem

076-516 77 86

Skottorpsskolans elevhälsa

Skolsköterska

Cecilia Janson

0430-153 62

cecilia.janson@laholm.se

Skolkurator

Katarina Sebelius

0430-152 96

katarina.sebelius@laholm.se

Skolpsykolog

Felicia Hall

0430-153 43

felicia.hall@laholm.se

Skottorpsskolans skolkök

0430 – 266 67

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan