Sök Kontakt

Våxtorpsskolan

Våxtorpsskolan

Våxtorpsskolan

Våxtorpsskolan är en F-9 skola med cirka 430 elever

Våxtorpsskolan är en enparallellig verksamhet där vi arbetar med trygghet och studiero för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. På skolan bedrivs undervisning med god behörig kompetens.

Skolan har ett trygghetsteam som arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande med värdegrundsfrågor.

På Våxtorpsskolans skola arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt de kan utifrån sina förmågor.

  • Alla ska känna sig trygga och känna att de har god studiero.
  • Alla ska respekteras för den man är och behandlas rättvist och med respekt.
  • Alla ska ha kunskap om diskrimineringsgrunderna och vad som är kränkande behandling.

Vi följer upp och utvärderar elevernas kunskaper och mående genom exempelvis trygghetsenkät, kartläggningar och olika former av bedömningar, framför allt formativ bedömning. Vi strävar efter ständig utveckling för att uppnå goda förutsättningar för våra elevers lärande. Kollegialt arbetar vi för en likvärdig struktur och på mellanstadiet till stor del även tvålärarsystem. Två speciallärare finns dagligen ute i verksamheten och arbetar på både individ- och gruppnivå.

På Våxtorpsskolan finns två fritidsavdelningar. Elever i årskurs F-2 går på Snickerboa och de äldre eleverna gå på Mattisborgen. Fritidsavdelningarna har sina egna lokaler.

All personal på de båda fritidshemmen arbetar i skolan under skoltid vilket bidrar till att vi har möjlighet att få en god helhetsbild över elevernas dagar. Fritidspersonalen har fortbildats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt i NPF. På fritidshemmen följer vi två olika årshjul, ett för olika aktiviteter inom olika teman och ett för att utveckla barnens förmågor. Varje dag vistas barnen utomhus i samlad grupp.

Inför skolstart i F-klass bjuds barnen in för att hälsa på skolan under tre olika tillfällen i maj månad. Även fritids har eftermiddagar då de får komma och lära känna kompisar, personal och lokaler. Det finns en strukturerad plan för överlämning från förskola till skola. På grund av ett gott samarbete mellan förskola och skola är barnen väl förberedda inför skolstarten och har träffat både fritids- och skolpersonalen.

Elever som söker sig till skolan blir inbjudna tillsammans med sina vårdnadshavare för ömsesidig informationsutbyte och ges möjlighet att träffa sin nya klass och sina lärare.

Skolrestaurang Pricken är ett tillagningskök som varje dag mättar ca 450 barn och elever med god mat. Köket tillagar mat till Våxtorpsskolans elever samt till Bullerbyns förskola.

Kontaktuppgifter

Kontakta Våxtorpsskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

Kyrkvägen 2, Våxtorp

Skolans postadress

Laholms kommun, Våxtorpsskolan

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor F-6

Monica Sjörén

076-696 73 64

monica.sjoren@laholm.se

Rektor 7-9

Anna Magnusson

076-720 01 93

anna.elisabeth.magnusson@laholm.se

Skoladministratör

Pierre Svarfvar

0430-151 73

pierre.svarfvar@laholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Eva-Marie Svensson

0430-15081

eva-marie.svensson@laholm.se

Snickerboas fritidshem

0430-154 72

Våxtorpsskolans elevhälsa

Skolsköterska F-6

Cecilia Janson

0430-153 62

cecilia.janson@laholm.se

Skolsköterska 7-9

Anna Sandberg

0430-150 80

anna.sandberg@laholm.se

Skolkurator F-6

Marie Hillberg

0430-155 33

marie.hillberg@laholm.se

Skolkurator 7-9

Matilda Karlsson,

0430-150 18

matilda.karlsson@laholm.se

Skolpsykolog

Felicia Hall

0430-153 43

felicia.hall@laholm.se

Våxtorpsskolans skolkök

0430 – 150 73

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan