Sök Kontakt

Veingeskolan

Skolan är en F-9 skola med ungefär 500 elever

Veingeskolan är en lugn och trygg skola där vi arbetar med att möta elevernas nyfikenhet och kreativitet för att skapa lust till lärande. Vi har behöriga lärare i alla ämnen, även de praktiskt-estetiska ämnena och skolan har egen specialpedagog och speciallärare.

Till årskurs 4 tar Veingeskolan emot elever från Genevadsskolan och Ahla skola.

Till årskurs 7 tar Veingeskolan emot elever från Knäredsskolan och Öringe skola.

Våra ledord är engagerat lärande och god trivsel.

Vi är övningsskola till Halmstad Högskolas lärarutbildningar vilket innebär att vi varje termin har lärarkandidater som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss.

Fritidshemmen ligger i paviljonger på skolans område och delar delvis lokaler med förskoleklassen. Fritidshemmens personal samarbetar med skolan under skoltid då de har rastaktiviteter och är resurser i klasserna F-3. Verksamheten planeras utifrån läroplanen och är mycket varierande. Under sommaren går fritids ofta till Veingebadet som ligger precis intill skolans område. Eftersom hela skolgården kan användas av fritids blir det mycket utevistelse för barnen.

Vi har samarbete med förskolorna i vårt upptagningsområde så att starten i föreskoleklass ska bli så bra som möjligt. De blivande lärarna hälsar på i förskolan och barnen kommer och hälsar på i föreskoleklassen och på fritidshemmen i slutet av vårterminen. Vi har även ett öppet hus i slutet av vårterminen dit barn och vårdnadshavare är välkomna.

Veingeskolan tar emot elever löpande under hela skolåret. Kontakta skolans rektor för inskrivning och besök inför skolstart.

Veingeskolans kök är tillagningskök och här finns alltid ett vegetarisk alternativ och sallad.

Kontaktuppgifter

Kontakta Veingeskolan

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Skolans besöksadress

Ådalavägen 3, Veinge

Skolans postadress

Laholms kommun, Veingeskolan

Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor F-6

Mia Janerdal

0430-156 60

mia.janerdal@laholm.se

Rektor 7-9

Peter Haarala

0430-156 21

peter.haarala@laholm.se

Skoladministratör F-6

Sofia Stephens

073-025 42 43

sofia.stephens@laholm.se

Skoladministratör 7-9

Malin Jönsson

072-204 53 96

malin.jonsson.1@laholm.se

Studie- och yrkesvägledare 7-9

Emmy Wahlin

0430-156 25

emmy.wahlin@laholm.se

 

Veingeskolans fritidshem

Ekorren/Pantern

070-788 97 60

070-260 39 98

Veingeskolans elevhälsa

Skolsköterska F-6

Sofia Aronsson

0430-156 52

sofia.aronsson@laholm.se

Skolsköterska 7-9

Jessica Mellerhav

0430-155 59

jessica.mellerhav@laholm.se

Skolkurator F-6

Eva Almlöf

0430-156 45

eva.almlöf@laholm.se

Skolkurator 7-9

Malin Wångsten

0430-156 13

malin.wangsten@laholm.se

Skolpsykolog

Amanda Frank

0430-152 51

amanda.frank@laholm.se

Veingeskolans skolkök

0430–156 53

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan