Sök Kontakt

Ekonomiprogrammet

Pengar, pennor och arbetsblad

Om du vill lära dig mer om företagande samt lag och rätt kommer du att trivas på ekonomiprogrammet. Här får du utveckla förmågor som att leda, analysera och granska. Det här är en stabil grund för både högskolan och framtiden!

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av hur det fungerar att driva företag eller arbeta med ekonomi, juridik och ledarskap. Du kan välja att läsa språk för att vara förberedd för att jobba utomlands eller med internationella kontakter. Även om du är osäker på vad du vill göra i framtiden så är ekonomiprogrammet en bra start - du får förståelse för ekonomi både privat och i samhället. Under dina tre år på Osbecksgymnasiet kommer du att möta engagerade lärare och personal som är måna om dig och att du ska få bra resultat.

Väl förberedd för vidare studier

Programmet är högskoleförberedande och du får lära dig de arbetssätt, det tänkande och du får de kunskaper som gör dig väl förberedd och motiverad att studera vidare till exempelvis ekonom, mäklare, marknadsförare, jurist, revisor eller lärare. Under utbildningen övar du på att ställa frågor, söka svar och du lär dig att analysera och kritiskt granska för att sedan kunna dra egna slutsatser och argumentera för din sak.

Två inriktningar

Under det första året läser du nästan alla ämnen tillsammans med din klass, vilket kan kännas tryggt. Du läser då de programgemensamma kurserna Företagsekonomi 1 och Privatjuridik för att kunna välja den inriktning som intresserar dig mest inför årskurs 2.

  • Om du väljer ekonomi läser du företagsekonomi, entreprenörskap och företagande. Du har då möjlighet till fördjupning inom internationell ekonomi och marknadsföring.
  • Inriktningen juridik ger dig möjlighet att läsa bland annat affärsjuridik samt lag och rätt inom olika områden och du har möjlighet till fördjupning inom exempelvis ledarskap och organisation.

Bredda din utbildning med profil

Genom att lägga en profil till ekonomiprogrammet kan du skräddarsy din gymnasieutbildning. Du kan välja en profil som ger dig möjlighet att utöva ett intresse på skoltid eller en som kompletterar utbildningen och kanske gör den mer yrkesinriktad. Du kan också göra val inom programmet som ger dig många olika möjligheter till vidare studier och framtida yrken.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Vi samarbetar med olika företag för att du som elev ska få se hur olika moment i undervisningen fungerar i praktiken. Vid flera tillfällen kommer du att vara ute på företag för att skaffa dig erfarenheter och knyta kontakter som kommer att vara viktiga för dig i framtiden.

Ung Företagsamhet – UF

Under årskurs 3 driver elever på den ekonomiska inriktningen ett riktigt företag inom ramen för Ung Företagsamhet. I utbildningen får du komma på en affärsidé, starta upp ett företag och sedan driva det under ett läsår. Detta ger dig en unik inblick i entreprenörskap och företagande samt kunskap att själv starta eget företag. UF är även en tävling med olika kategorier och med lite skicklighet kan den ta dig hela vägen till final i Stockholm. Det är inte ovanligt att våra UF-företag kniper fina placeringar.

Tysklandsresa

Alla elever som läser tyska 4 och går på samhälls-, natur- och ekonomiprogrammet får under vårterminen i åk 2 åka till Tyskland. Under en hel skolvecka bor vi på vandrarhem i Braunschweig. Vi har ett intressant program där vi under två dagar bland annat besöker CJD internationella skola och tar del av undervisningen där. (Vid ett annat tillfälle besöker elever därifrån oss på Osbeck.) En dag åker vi buss till VW-fabriken i Wolfsburg och en annan dag tar vi tåget till Berlin med alla sina sevärdheter.

Vi åker med buss och resan är kostnadsfri, liksom boende och frukost. Eleverna betalar endast för lunch och kvällsmat.

Vägen ut i världen börjar på Osbecksgymnasiet

Alla våra utbildningar har på olika sätt ett nära samarbete med verkligheten utanför skolan. På ekonomiprogrammet kommer du som sagt att vara ute på praktik men vi gör även intressanta studieresor. Vi besöker bland annat Tingsrätten i Halmstad, Volvo cars och Handelshögskolan i Göteborg, Riksdagen och muséer i Stockholm. Som nämnts ovan får den som läser tyska åka till Tyskland för att praktisera språket.

Att med egna ögon se det som beskrivs i litteratur och media ger en djupare insikt och förståelse. Dessutom har vi kul på våra resor!

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Antal poäng

1250

Programgemensamma ämnen

Poäng

Företagsekonomi

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Antal poäng

350

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Inriktning ekonomi

Inriktningsgemensamma ämnen

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Antal poäng

300

Programfördjupning

Poäng

Marknadsföring

100

Internationell ekonomi

100

Engelska 7

100

Antal poäng

300

Inriktning juridik

Inriktningsgemensamma ämnen

Poäng

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Antal poäng

300

Programfördjupning

Poäng

Ledarskap och organisation

100

Internationell ekonomi

100

Engelska 7

100

Antal poäng

300

Antal poäng för programmet: 2500 p

Lisa Nilsson
Programansvarig ekonomiprogrammet
Växel: 0430-150 00, Direkt: 0430-159 60
Skottegränd 3, 321 31 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan