Sök Kontakt

Introduktionsprogrammen

bok och en kopp kaffe

Ibland blir saker inte riktigt som det var tänkt. Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som inte har blivit behörig till ett nationellt program.

Möjligheter och behörighet

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som vill bli behörig för ett nationellt program på gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen kan också förbereda dig för ett yrke. Inom Introduktionsprogrammet kan du kombinera dina studier på många olika sätt så att det passar dig, din bakgrund och dina framtidsplaner. Utbildningen planeras utifrån dina behov och studierna kan varvas med praktik.

Osbecksgymnasiet har fyra inriktningar på Introduktionsprogrammet:

Programinriktat Val (IMV)

Programinriktat Val är för dig som behöver några betyg för att komma in på ett nationellt program. Tanken är att du ska bli behörig så snabbt som möjligt. Du måste ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk och matematik eller engelska.
Du följer undervisningen på det program du valt, samtidigt som du läser det ämne du fattas från grundskolan. Denna inriktning måste du ansöka till och det finns särskilda behörighetskrav, därför är det bra om du tar hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram eller som vill förbereda dig för arbetsmarknaden. Genom arbetsplats- och/eller skolförlagd utbildning förbereds du för arbete. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du inte har betyg i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Individuellt Alternativ (IMA)

Individuellt Alternativ passar dig som vill bli behörig till ett nationellt program. Du kanske behöver läsa i lugnare takt eller känner dig lite osäker på vad du vill göra i framtiden. Målsättningen är att du ska förberedas för gymnasiet, annan utbildning eller arbetslivet. Utbildningen utformas utifrån dina önskemål och behov.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är den inriktning som fokuserar på det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Här läser du som är nyanländ i Sverige. Målet är att du ska bli behörig för att kunna gå vidare till ett nationellt program på gymnasieskolan eller annan utbildning.

Christel Feldt
Programansvarig för Introduktionsprogrammet
Växel: 0430-150 00, Direkt: 0430-265 26
Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan